Sivu päivitetty 13.2.2017

Horizon 2020 IoT Large Scale Pilots –rahoituksen saanut EU-hanke käynnistyy

Suomi on mukana tammikuussa alkavassa suuressa ikääntyneiden hyvinvointia edistävässä ACTIVAGE-hankkeessa. Kyseessä on yksi Euroopan kärkihankkeista, jossa määritellään Internet of Things (IoT) teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden hoidossa.

Suomeen varustetaan 600 testikotia, joissa tutkitaan ikääntyneiden hoitoprosessien parantamista IoT-teknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa on mukana 47 toimijaa ja kokonaisbudjetti on yli 25 miljoonaa euroa. Suomi on mukana ensimmäistä kertaa näin merkittävässä toimialaa määrittelevässä projektissa.

Perimmäisenä tarkoituksena on luoda ensimmäinen yhteinen IoT-ekosysteemistandardi, joka mahdollistaa eri laitekantojen toimivuuden keskenään ja siten etähoiva- ja aktivointipalveluiden tehokkaamman toimivuuden.

Hanke tähtää mittaviin hyötyihin ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnissa ja sen organisoinnissa kustannustehokkaasti, mahdollistaen kotona asumisen pidempään. Aihetta tutkitaan hankkeessa poikkeuksellisen suurella volyymilla ja laajalla rintamalla.

Suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia

Euroopan laajuisestikin merkittävässä hankkeessa Suomesta ovat mukana SE Innovations Oy, Turun ammattikorkeakoulu, GoodLife Technology ja eHoiva. Toimijat vastaavat yhdessä kaupunkien kanssa Suomen testikotien valinnasta, organisoinnista, varustamisesta ja tutkimuksesta IoT-sensorein ja -laittein. Hankkeessa on mukana erittäin suuria yrityksiä, kuten esimerkiksi IBM, Samsung, Vodafone ja Medtronic.

– Suomen pilotissa testauksia suoritetaan EU-hankkeen määrittelemien kriteerien mukaisesti, unohtamatta paikallisia ja kansallisia tarpeita sekä eettisyyttä, laki- ja laatukysymyksiä. Pääsemme mukaan luomaan uusia standardeja ja rajapintoja sekä määrittelemään niitä käytäntöjä, jotka tulevaisuudessa ovat todennäköisesti muodostumassa EU-standardeiksi, toteaa SE Innovations Oy hallituksen puheenjohtaja Rauno Saarnio.

– Mukana olo mahdollistaa meidän pääsymme mukaan sellaiseen kokonaisuuteen, että olemme alkumetreillä mukana kehittämässä tätä toimialaa myös Suomen tarpeet huomioiden. Samalla suomalaisille yrityksille luodaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisille markkinoille tulevaisuudessa, kertoo Saarnio edelleen.

Testikodeista konkreettista dataa tutkimukseen ja standardeihin

ACTIVAGE:ssa dataa kerätään yhteensä 9 eri pilottikohteessa koko EU-alueella. Pilottialueille varustetaan ns. testikoteja, joissa tutkitaan ikääntyneiden etäkuntoutusta, etähoitoa ja päivittäistä aktiivisuutta. Kodit varustetaan eri sensorein ja etähoito- ja aktivointilaittein, joita käyttäjät saavat kokeilla ilmaiseksi.

Tutkimustietoa kerätään käyttäjiltä, hoitohenkilökunnalta ja laitteiden, sensoreiden ja etäpalveluiden yhteensopivuuksien osalta. Laitteiden toimivuutta ja hyötyjä tarkastellaan erilaisin kyselyin, haastatteluin ja havainnoiden käyttäjien näkökulmaa unohtamatta.
– Yhteensä Euroopan alueelle varustetaan 6000 testikotia, joista peräti 600 Suomeen, kertoo projektipäällikkö Paula Ailio Turun AMK:sta.

Testien kautta saadaan tärkeää dataa esimerkiksi siitä, miten älykkäitä IoT-ekosysteemejä on tulevaisuudessa hyvä ottaa vaikkapa kuntien käyttöön. Suomeen perustettavien testikotien tutkimusfokus on kaikissa testikodeissa kuntoutuspainotteinen, joten eri kuntien toimintatapojen vertailu tulee mahdolliseksi.  

Turun AMK kehittää hankkeessa pelillistettyä kuntoutuskonseptia

Turun AMK:n roolina hankkeessa on kuntoutuspelien kehitystyön lisäksi koota, analysoida ja visualisoida kerättyä dataa testikodeista. Tavoitteena on rakentaa uudenlainen, IoT-teknologiaa hyödyntävä, pelillistetty kuntoutuskonsepti ja digitaalisia palveluja koteihin. Hankkeen tutkimusjohtajana toimii yliopettaja Mika Luimula Turun AMK:sta.

Suomen-konsortiota vetää pitkään mittavaa kehitystyötä ikääntyneiden kotihoidon alalla tehnyt SE Innovations Oy, jonka kanssa Turun AMK on tehnyt yhteistyötä pitkään.

– Olemme päässeet hyvin poikkeukselliseen asemaan ja saaneet mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä suomalaisina teknologia-asiantuntijoina ja tutkijoina kehittämään pelillistämisosaamistamme kansainvälisesti, toteaa Luimula.

- Pääsemme vaikuttamaan suoraan EU:ssa luotaviin, tuleviin IoT-standardeihin, miettii hankkeen tietoturva-asiantuntija Jarkko Paavola Turun AMK:sta.

ACTIVAGE-hankkeessa on mukana yhdeksän Euroopan maata: Espanja, Ranska, Italia, Saksa, Suomi, Kreikka, Sveitsi, Irlanti ja Iso-Britannia. Hanke kuuluu Horizon 2020 IoT Large Scale Pilots –rahoituksen saaneeseen kokonaisuuteen, jossa on 25 000 000 euron kokonaisbudjetti.

Lisätietoja
Rauno Saarnio, SE Innovations Oy, p. 040 5789 280
Mika Luimula, Turun AMK, p. 040 3550 839
Paula Ailio, Turun AMK, p. 040 3550 835