Sivu päivitetty 18.6.2019

Kansainvälistä menestystä Turun AMK:n MBA-koulutusohjelman opinnäytetöistä kirjoitetuilla artikkeleilla

Master of Business Administration -opiskelijoiden opinnäytetöihin pohjautuvia englanninkielisiä artikkeleja on julkaistu useissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Kuvassa yliopettaja, KTT Keijo Variksella (vasemmalla) ja kemian tohtori Olatunde Jogunolalla (seuraava vasemmalla) on käsissään kaksi hiljattain USA:ssa ja Kanadassa julkaistua journalia (tieteellistä lehteä), joissa kummassakin on Jogunolan ja Variksen kirjoittamat artikkelit.  

Victor Piedrafita Acin (kuvassa Jogunolan oikealla puolella) pitelee artikkelia, jonka Piedrafita Acin, dosentti Kaisa Sorsa ja Varis kirjoittivat Piedrafita Acinin MBA opinnäytetyöstä Englannissa myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan kirjaan. Jogunola ja Piedrafita Acin ovat Variksen tuutoroimia Turun ammattikorkeakoulun MBA in Business Management -koulutusohjelmasta valmistuneita opiskelijoita.  

Jogunolan ja Variksen kaksi artikkelia käsitteli suomalaisten yliopistojen koulutuksen kansainvälistymistä ja ulkomaalaisten opiskelijoiden kokemaa kansainvälisten maisterikoulutusohjelmien koulutuksen laatua. Artikkelit julkaistiin USA:ssa ja Kanadassa Journal of Higher Education Theory and Practicen (JHETP) numerossa 18/6, 2018 ja Journal of Management Policy and Practicen (JMPP) numerossa 20/1, 2019.  

Tavallisesti julkaisujen kirjoittajat ovat joko professoreita tai apulaisprofessoreita USA:n ja Kanadan yliopistoista.  

– Samassa JHETP:n numerossa oli artikkelimme lisäksi esimerkiksi Etelä-Indianan yliopiston MBA-koulutuksen johtajan, apulaisprofessori Jack Smothersin kirjoitus verkko-MBA-koulutusohjelmien onnistumisen edellytyksistä. JMPP:n hieman aiemman vuoden eräässä numerossa oli USA:n pääkaupunkiseudun Washingtonin 17 yliopiston muodostaman konsortion johtajan, professori John C. Cavanaugin kirjoitus, Varis esittelee. 

– Olemme Jogunolan kanssa erittäin iloisia siitä, että artikkelimme on hyväksytty näin merkittävien ja arvovaltaisten kirjoittajien joukkoon, hän lisää. 

Opinnäytetyöhönsä perustuvassa artikkelissa Jogunola arvioi ensimmäisenä Suomessa eräiden Suomen yliopistojen koulutuksen kansainvälistymistrategioita ja kansainvälisen koulutuksen koettua laatua noin viikkoa ennen KTM Ville Sarpon 14.12.2018 puolustamaa merkittävää väitöskirjaa, joka käsitteli Jyväskylän yliopiston koulutuksen kansainvälistymistrategian arviointia. 

Opinnäytetyöstä artikkeli kansainväliseen julkaisuun

MBA-opiskelija, insinööri Victor Piedrafita Acin arvioi opinnäytetyössään johtavien suomalaisten kansainvälisten teollisuusyritysten toimitusketjujen ympäristöraportoinnin tasoa teorioiden valossa. Opinnäytetyön ohjaa Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, dosentti Kaisa Sorsa.  

Piedrafita Acin opinnäyte oli hyvin korkeatasoinen ja sai parhaan mahdollisen arvosanan. Intian Delhin yliopiston alaisen Shyam Lal Collegen rehtori, professori Rabi N. Kar otti sen yhdeksi kappaleeksi englantilaisen Cambridge Scholars Publishing Ltd:n loppuvuonna 2019 julkistavaan kirjaan Responsible Business Professionals: A Strategic Perspective of the Global Challenges.  

Dosentti Kaisa Sorsalla on ollut yhteistyötä Intian yliopistojen professoreiden kanssa. Lisäksi professori Rabi N. Kar on toimittanut jo aiemmin useita kansainvälisiä kestävää kehitystä käsitteleviä julkaisuja, muun muassa teoksen Emerging Dynamics of Sustainability in Multinational Enterprises (Edward Elgar, 2016) yhdessä USA:n ja Euroopan yliopistojen professoreiden kanssa.  

– Olemme saavuttaneen nyt myös ympäristöjohtamisen alalla erinomaista kansainvälistä mainetta Piedrafita Acinin perusteellisen opinnäytetyön ja Kaisa Sorsan erinomaisten Intian-yhteyksien vuoksi. Olemme arvioineet julkaistavan kirjan omassa artikkelissamme ympäristöjohtamista ja -raportointia kansainvälisellä globaalien yritysten tasolla tasavertaisesti kirjan muiden kirjoittajien kanssa. Näistä Rabi N. Kar, on kansainvälisesti arvostettu professori, toteaa Varis. 

Variksen mukaan yhteistä opinnäytetöille ja kansainvälistä mainetta tuottaneille artikkeleille on se, että ne käsittelevät arviointia ja perustuvat samoihin arviointiteorioihin, joita Varis itse opiskeli Tampereen yliopistossa vuosina 2012–2014.   

Turun ammattikorkeakoulun MBA-opiskelijoiden taso on ollut poikkeuksellisen korkealaatuista. Hyvinä esimerkkeinä ovat muun muassa kemian tri Olatunde Jogunola Nigeriasta ja Åbo Akademista sekä insinööri Victor Piedrafita Acin, alun perin Espanjasta. 

– Keijo on tehnyt erinomaista työtä MBA-opiskelijoidensa kanssa. He ovat yhdessä saaneet julkaistua vaativia yhteisartikkeleita useissa korkealaatuisissa tiedelehdissä viimeisten neljän vuoden aikana. Tämä on ollut Excellence in Action parhaimmillaan, kehuu Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila (kuvassa oikealla.) 

Hae MBA-tutkintoon johtavaan   Master of Business Administration, Business Management (Master´s Degree Programme in Business Management) syksyn 2019 yhteishaussa 4.–18.9.2019 . Business Management -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia.