Sivu päivitetty 19.6.2019
Kuvassa on kukka

Palliatiivisen hoidon koulutusta kehitetään

Turussa järjestettiin 31.5.2019 alueellinen tapaaminen Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittaman EduPal-hankkeen toimesta palliatiivisen hoidon opetuksesta kiinnostuneille. Mukana oli parisenkymmentä aiheen parissa toimivaa ammattilaista.

Tilaisuuden aikana hankkeen toimijat Outi Hirvonen Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä Virpi Sulosaari ja Isa Öhberg Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorilta kertoivat hankkeesta sekä myös 16th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC 2019) -konferenssista. Konferenssi järjestetään seuraavan kerran Suomessa vuonna 2021 (https://www.eapc2021.fi/).

− Hoitotyön opetuksen selvitystyö on edennyt raportointiin, lääketieteen koulutuksen opetuksen selvitys on jo julkaistukin Suomen lääkärilehdessä toukokuussa (SLL 9/2019 vsk 74 s. 1212-1213).  Viime elokuussa järjestettyjen työelämän työpajojen tuloksia osaamisvaatimuksista palliatiivisen hoidon eri tasoilla on hyödynnetty opetussuunnitelmien laatimisessa ja nekin toivottavasti julkaistaan lähiaikoina, Hirvonen, Sulosaari ja Öhberg toteavat.

Tietoa hankkeen tulosten julkaisuista kannattaa seurata hankkeen sivuilla https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

Koulutuksella asiantuntijaksi

Syksyllä alkaa seitsemän ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston pilottina Kliininen asiantuntija (YAMK) – palliatiivinen hoito -koulutus. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Turun AMK.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus haussa syksyllä 18 ammattikorkeakoulussa, tutustu Turun AMK:n koulutukseen: http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskou/ .

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteellisen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hankkeen tavoitteena on kehittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perus- ja jatkokoulutusta vastaamaan palliatiivisen hoidon valtakunnallisia suosituksia. Yhteistyö alkoi 2018 ja hanke on edennyt hyvin aikataulussaan.