Sivu päivitetty 7.11.2013

TKI-yhteistyö käynnistymässä kuuden japanilaiskorkeakoulun kanssa

Turun AMK on jo pitkään tehnyt yhteistyötä insinöörikoulutuksen kehittämisessä japanilaisten korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö käynnistyi Sendai National College of Technologyn kanssa vuonna 2008, ja on laajentunut vuosien mittaan verkostoksi.

Yhteistyöverkostossa on mukana Suomesta Turun AMK:n lisäksi Metropolia-ammattikorkeakoulu. Japanissa verkostoon kuuluu kuusi ammattikorkeakoulutyyppisiä korkeakoulua (National College of Technology) Sendaissa,  Akitassa, Tsuruokassa, Ichinosekissa, Fukushimassa ja Hachinohessa. Jatkossa kansainvälistä yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Konkreettisia yhteistyöhankkeita ideoitiin lokakuussa Japanissa pidetyssä seminaarissa,  Autumn Seminar for Introduction for Research Collaborations. Siihen osallistui korkeakoulujen edustajia Suomesta, Japanista, Ranskasta, Singaporesta ja Thaimaasta.

Turun AMK:n tietoliikenne ja kauppa -tulosalueen TKI-päällikkö Aulikki Holma viritti seminaarissa ja siihen liittyvillä vierailukäynneillä yhteistyötä erityisesti hyvinvointiteknologian ja langattoman teknologian alueella. Holma on tyytyväinen vierailun antiin:

 ”Matkalla saatiin tuloksia. Seminaarin jälkeen me hajaannuimme eri korkeakouluihin pitkin Japania. Verkostomme vahvistui, kartoitimme yhteistyöalueita ja erilaisia TKI-rahoitusmahdollisuuksia, joita voimme hakea verkostona ja erikseen EU:ssa ja Japanissa.”

Päänavaajina kognitiivinen radio, hyvinvointiteknologia ja pelinkehitys

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoululla on japanilaisten kumppanien kanssa jo vireillä yhteishanke kognitiivisen radiotekniikan aihepiiristä. Kognitiivinen radio on älykäs radioteknologia, joka osaa käyttää kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta ja -verkkoa langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Tekniikan kehittämiseen haetaan voimaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja sitä rahoittaa mm. Tekes.

Hyvinvointiteknologian osalta mahdollisuuksia yhteistyöhön avautuu korkeakoulujen lisäksi Sendai Finland Wellbeing Centerin kautta. Keskuksen tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointiteknologiayritysten pääsyä Japanin markkinoille. Se edistää tutkimusta ja tuotekehitystä ja tekee yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Bisnesorientoituneen Centerin tuntumassa toimii suomalais-japanilaisen yhteistyönä tuloksena käynnistetty vanhusten hoitokoti.

– Myös osaaminen peliteknologiassa kiinnosti puolin ja toisin.  Ensimmäinen tutkijavierailu Japanista AMK:n pelilaboratorioon on toteutumassa lähiaikoina, kertoo yliopettaja Mika Luimula. Luimula on virittämässä hyötypelien testausyhteistyötä yritysten ja japanilaiskumppaneiden kanssa.

Suomalais-japanilaisia legorobotteja opiskelijaprojekteina

Näytä lisää

Turun AMK:n vt. tuotekehityksen yliopettaja Ari Putkonen ja lehtori Tommi Metso näkevät Japani-yhteistyössä oivan mahdollisuuden kehittää insinööriopiskelijoiden valmiuksia kansainväliseen suunnitteluyhteistyöhön.

– Kaikkien opiskelijoiden Japanissa tai Suomessa ei ole mahdollista lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, joten kansainvälisten projektitehtävien harjoittelemiseen tulee löytää uusia keinoja. Opettajat Turussa ja Ichinosekissa ovat aikeissa kehittää yhdessä pienimuotoisia tuotekehitysharjoituksia, "mini-projekteja”, joissa opiskelijat kehittävät hajautettujen suunnittelujärjestelmien avulla esimerkiksi lego-robotteja ja näihin liittyvää mekaniikkaa ja ohjelmistoa. Käytännön kansainvälinen yhteistyö valmistaa opiskelijoita globaaliin työelämään ja se voi olla pään avaus isommallekin yhteiselle kehityshankkeelle, toteavat Metso ja Putkonen.