Sivu päivitetty 20.11.2014
Neuvottelu

HALATEN – haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen

Alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajanuorten  palveluprosessien mallintamista ja palvelujen rajapinnoilla kohtaavien ammattilaisten osaamisen kehittämistä.

Hyvinvointipalvelut-tulosalueella starttaa kesän aikana uusi HALATEN-hanke. Toiminnan ensisijaisena asiakasryhmänä ovat Suomeen yksintulleet alaikäiset maahanmuuttajanuoret.  Nuoret tarvitsevat henkilökohtaista tukea itsenäistymiseen, oman elämänsä hallintaan ja siirtymiseen koulutus- ja työuralle.

Turun ammattikorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin yhdessä toteuttamassa hankkeessa tutkitaan nuorten tuen tarvetta ja kokemuksia kotoutumisprosessista sekä tuetaan ryhmänohjaus- ja mentoritoiminnalla heidän kotoutumistaan. Hankkeessa luodaan alueellinen asiantuntijaverkosto ja kuvaus palvelupolusta.

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana mm. Ehjä ry, Kaarinan kaupunki, Turun ensi- ja turvakoti ry, Turun kristillinen opisto,  Maahanmuuttovirasto, Väestöliitto,  Ammatillisten perhekotien liitto, Lastensuojelun keskusliitto, SPR sekä Pelastakaa lapset ry.  

Yksittäistä nuorta tuetaan Turun AMK:n sosiaalialan ja toimintaterapian opiskelijoiden ohjaamien ryhmien kautta. Ryhmänohjauksella lisätään osallistuvien nuorten sosiaalisia taitoja,  itseilmaisua ja oppimaan oppimisen taitoja. Lisäksi toteutetaan myös mentorointia  jo aiemmin Suomeen tulleiden nuorten ja valtaväestön nuorten kanssa.

Hanke saa ulkopuolista rahoitusta sisäasianministeriön kansallisesti hallinnoimasta Euroopan pakolaisrahastosta. Projekti aloittaa toimintansa kesäkuun alusta ja sen ensimmäinen osuus kestää vuoden.