Sivu päivitetty 6.11.2013
Turun AMK

Yhteistyö vauhdittaa tieteen tulosten hyödyntämistä

Kirjastot toimivat väylinä tutkimustietoon. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi kansainvälistä kehittämishanketta, jossa kehitetään kirjastoalan osaamista, edistetään tieteellisen tiedon välittymistä ja lisätään tiedon käyttöä.

Kirjastot väylinä tutkimustietoon

Kirjastot toimivat väylinä tutkimustietoon. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi kansainvälistä kehittämishanketta, jossa kehitetään kirjastoalan osaamista, edistetään tieteellisen tiedon välittymistä ja lisätään tiedon käyttöä. Hankkeessa on mukana korkeakoulutoimijoita ja kirjastoalan koulutusyksikköjä Suomesta, Namibiasta, Senegalista, Etelä-Afrikasta ja Tansaniasta.  Turun AMK:n lisäksi Suomesta ovat mukana Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.

Yksi kirjasto- ja informaatiotutkimuksen keskeisiä osaamisalueita on Research Literacy, jolla viitataan erityisesti tutkimustiedonhakuun liittyvien prosessien hallintaan ja kykyyn arvioida julkaisujen käytettävyyttä.

– Koordinoimassamme hankkeessa etsitäänkin mm. keinoja juuri siihen, miten tutkimustiedon käyttöä ja tiedon hyödyntämistä voitaisiin lisätä yhteiskunnissa, toteaa koulutuspäällikkö Ritva Hyttinen Turun AMK:sta.
 

Kirjastoalan kehittämisellä ja toimijoiden yhteistyöllä jo pitkät perinteet

Näytä lisää

Kirjastojen työnjako on ollut melko vakiintunut ja tieteellinen aineisto on ollut pitkälti yliopistokirjastojen vastuulla. Yleisissä kirjastoissa on kuitenkin havahduttu siihen, että niiden kautta tutkimustieto voi tavoittaa kokonaan uusia käyttäjiä yhtälailla yksilöitä, yhteisöjä kuin yrityksiäkin.  

– Suomalainen kirjasto- ja tietopalvelualan osaaminen on maailmalla arvostettua, mutta kirjastotoiminta on luonteeltaan ylirajaista ja jokainen oppii toiseltaan, kertoo Hyttinen.

– Yhteistyöverkoston toiminta on käynnistynyt jo vuonna 2006. Pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen, kaikki toimijat ovat sitoutuneita yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja halukkaita kehittämään kirjastoalaa ja alan koulutusta, kertoo hankesuunnittelija Paula Pitkäkangas Turun ammattikorkeakoulusta.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima kaksivuotinen kehittämishanke on nimeltään NSS LIS Network II. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta CIMOn koordinoimasta North-South-South -ohjelmasta 109 500 euroa. Verkoston keskeisiä toimintamuotoja ovat partnerikorkeakoulujen yhteiset intensiivikurssit ja verkostokokoukset, opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus, sekä projektin tulosten levittäminen.