Sivu päivitetty 11.11.2013
Virtun mies kuvapuhelimessa

Ikäihmisten ystävyyssuhteita verkossa

Kansainvälinen VIRTU-hanke päättyi elokuussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintaa kotona asuvien ikäihmisten tukemiseksi. Hankkeessa testattiin vuorovaikutteista VIRTU-kanavaa yhdessä ikäihmisten, ammattikorkeakoulujen ja kuntien kanssa.

Hankkeessa olivat mukana Suomesta Ahvenanmaan, Turun ja Uudenmaan ammattikorkeakoulut, Naantalin, Sipoon ja Eckerön kunnat, Saaremaan kehittämiskeskus sekä Hiidenmaan kehittämisyhtiö Tuuru. Palveluun oltiin tyytyväisiä ja yhteistyökumppanit jatkavatkin toimintaa Viroa lukuun ottamatta.

VIRTU-kanavan kautta maailmalle

Kanavan kautta pystyy antamaan ohjausta ravitsemuksesta, terveydestä tai maailman tapahtumista. Hankkeen osallistujina oli mm. terveyskeskusten, kotihoidon ja oppilaitosten henkilöstöä ja opiskelijoita. Hankkeessa toimi lisäksi projektikoordinaattori, joka neuvoi käyttäjiä laitteiden käytössä tai suunnitteli kuntien kanssa erilaisia käyttötapoja.

- Kanavaa pystyy käyttämään moniin erilaisiin tarkoituksiin, esim. terveydenhoitaja ottaa saaristosta mantereella olevaan lääkäriin yhteyttä tarvittaessa tai kotihoidosta pystytään seuraamaan, että asiakas ottaa päivittäisen lääkkeensä tai voi muuten hyvin, kuvaili projektipäällikkö Heidi Tuominen

- Opiskelijat osallistuvat toimintaan suunnittelemalla opettajan johdolla ohjelman lähetykseen. Se voi olla vaikkapa toiminnallinen tietovisa, jossa esitetään kysymyksiä ja vastaus pitää antaa annetulla voimisteluliikkeellä. Ohjelman kaikki osallistujat näkevät toinen toisensa ja pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa, jatkoi Tuominen.

Ikäihmisten osallistuminen oli innostunutta, asenne oli erittäin positiivinen. He myös oppivat laitteen käytön nopeasti. Tästä kertoi erään osallistujan kommentti ongelmatilanteesta, että silloin pitää vain ottaa virtajohto irti ja aloittaa kytkeminen alusta.

Hankkeen onnistunut päätös

Hankkeen viimeinen partneritapaaminen järjestettiin 12.–14. maaliskuuta Ahvenanmaalla. Tilaisuudessa keskusteltiin myös palvelun tulevaisuudesta eri kunnissa. Toiminta on koettu niin tärkeäksi, että sitä halutaan jatkaa. Jatkossa mukana ovatkin kaikki hankkeessa olleet kunnat Viroa lukuunottamatta.

- Viron tilanne onkin huolestuttava, sillä heillä ei ole varaa ostaa tarvittavaa ohjelmistoa. Heidän kohdallaan on mietitty jonkin halvemman järjestelmän käyttöönottoa, totesi Tuominen.

Hankkeen myötä syntyi ystävyyssuhteita, mitkä huipentuivat Ahvenanmaalla ystävysten kohdatessa.

- Oli liikuttavaa katsoa, kun palvelun kautta ystävystyneet näkivät toisensa ensimmäistä kertaa, kertoi Tuominen. 

- Oli hienoa olla mukana projektissa, jossa tunsi saaneensa jotain merkittävää aikaiseksi. Toimintaa jatketaan Naantalin kaupungin ja Pöytyän kunnan kanssa Kylä-yhteisön puitteissa, totesi projektipäällikkö Heidi Tuominen haastattelun päätteeksi.