Sivu päivitetty 12.11.2013
Kylä-palvelu

Uudenlainen Kylä-palvelu

Hyvinvointipalvelut-tulosalueella on vuodesta 2006 kehitetty vuorovaikutteisia virtuaalipalveluita. Kylä-palvelu on syntynyt hankkeiden pohjalta. Palvelu on VIRTU-projektiin jatkoa, mutta tarkoitus on kehittää toimintaa eteenpäin.

– Uusia ohjelmasisältöjä Kylä-palvelussa ovat esimerkiksi yksilöllinen ohjaus sekä opiskelijoiden pitämät monialaiset ohjelmasisältöpaketit. Ohjelmia voidaan muokata myös asiakkaana olevien kuntien toiveiden mukaisesti, kertoo sisällöntuotannon koordinaattori Anu Kuikkaniemi.

VIRTU-projektin (Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands) tavoitteena on ollut kehittää vuorovaikutteiseen hyvinvointiteknologiaan perustuvaa palvelumallia. Palvelumallin tarkoitus on helpottaa ikääntyneiden arkea ja itsenäistä asumista sekä luoda vuorovaikutteista kanssakäymistä paitsi muiden ikäihmisten, myös esimerkiksi hoitohenkilökunnan kanssa. 

Opiskelijat innokkaasti mukana Kylä-palvelussa

Näytä lisää

Terveysala- ja Hyvinvointipalvelut-tulosalueiden opiskelijoita on ollut laajasti mukana kehittämässä Kylä-palvelua. Opiskelijat ovat esimerkiksi suunnitelleet ja ohjanneet erilaisia ohjelmalähetyksiä. Syksyn 2013 ohjelmatuotannosta vastaavat pääosin eri alojen opiskelijat. Myös Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoita on ollut mukana yhteistyössä.

VIRTU-projektista saatuja kokemuksia hyödynnetään Kylä-palvelun kehittämisessä. Sisällöntuotantoon on tulossa ainakin sosiaalialan ja fysioterapian opiskelijoita. He tuottavat monipuolista sisältöä Kylä-palvelun kohderyhmälle, eli yli 65-vuotiaille.

– Yhteistyö koulutusohjelmiin on sujunut hyvin, mukana on ollut ihanan aktiivisia, innostuneita ja joustavia opettajia, kiittelee projektisuunnittelija Kaisa Jokela.

 

Hyvinvointiteknologia myyntituotteena

Näytä lisää

Uudenlainen hyvinvointiteknologia vaatii panostusta alkuvaiheessa käytön opettelussa ja toiminnan vakiinnuttamisessa. Vuorovaikutteisten etäpalveluiden lisäksi tarjotaan myös käytön tukipalveluita. Erilliseksi myytäväksi tuotteeksi on syntynyt paketti, joka sisältää vastaavien järjestelmien projektihallintaa, koordinointia ja käytön tukemista.

Teknologiatoimittajat voivat auttaa uusien yhteistyökuntien saamisessa ja sitä kautta Kylä-palvelun laajentumisessa kansallisesti. Tällä hetkellä Kylä-palvelun kanssa yhteistyötä tekee teknologiatoimittaja Videra Oy. Tulevaisuudessa Kylä-palvelun on tarkoitus laajentaa yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

VIRTU-projektin (Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands) julkaisu on ladattavissa Lokista: Active Aging Online