Sivu päivitetty 6.11.2013
suuhygienisti

Suomalainen suun terveydenhuollon osaaminen kiinnostaa Venäjällä

Suun terveydenhuollon koulutusohjelman kansainvälinen yhteistyö venäläisten toimijoiden kanssa näyttäytyi Ruiskadun kampuksella lokakuun vaihteessa järjestetyn seminaarin ja koulutusvientiin liittyvän neuvottelupäivän merkeissä.

Suun terveydenhuollon koulutusohjelman kansainvälinen yhteistyö venäläisten toimijoiden kanssa näyttäytyi Ruiskadun kampuksella lokakuun vaihteessa järjestetyn seminaarin ja koulutusvientiin liittyvän neuvottelupäivän merkeissä.  

Suun terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu seminaari järjestettiin yhteistyössä venäläisen suun terveydenhuollon tuotteita valmistavan DRC Group’in kanssa.

Seminaarin pääpuhujana esiintyivät Dr. Andrey Akulovich (State Medical University, Pietari) ja Dr. Ludmina Zhugina (Belarus State University, Minsk), jotka ovat tutkimustyössään keskittyneet mineraalipitoisiin suun hoitotuotteisiin.  Puhujat korostivat mineralisoivien hoitojen vaikutusta hammaskiilteen vastustuskyvyn lisäämisessä ja reikiintymisen ehkäisyssä.

Suun terveyden edistämisen hyvät käytännöt vientiin

Näytä lisää

Professional Society of Dental Hygienists in Russia -järjestön edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa asialistalla oli suomalainen suuhygienistikoulutus ja koulutusvienti.

Erityisesti kiinnostusta herätti suun terveydenhuollon ehkäisevän työn erinomaiset saavutukset Suomessa. Hampaiden reikiintymistä mitataan maailmanlaajuisesti samoilla indekseillä. Esimerkiksi kaksitoistavuotiailla venäläisillä reikiintymisen indeksi on neljä kertaa suurempi verrattuna suomalaisiin kaksitoistavuotiaisiin. Suun terveyden edistämiseen liittyvää osaamista kannattaa siis kaupata maailmalle!

Opinnäytetöitä ja tutkimusyhteistyötä

Näytä lisää

Suuhygienistiopiskelijoiden opinnäytetöihin liittyvä toiminta DRC Group’in kanssa on jo käynnistynyt. Jatkossa on tarkoitus saada selville myös suomalaisten kuluttajien kokemuksia mineraalihammastahnoista yhteisessä tutkimusprojektissa.

Yhteistyö DRC Group’in kanssa on tulos yliopettaja Paula Junnilan ja lehtori Tarja-Leena Kuusilehdon aktiivisesta työstä suuhygienistikoulutuksen kansainvälistymisen ja koulutusviennin edistämiseksi. – On hienoa huomata, että emme ole panostaneet tähän turhaan. Uskon, että yhteistyö venäläisten kollegoiden kanssa laajenee edelleen, kertoo Paula Junnila tyytyväisenä.

Verkostojen ja henkilökohtaisten suhteiden luomisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa kansainvälisissä yhteyksissä. Koulutusvientikoordinaattori Johanna Mattila haluaakin muistuttaa, että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten koulutusviennin asiakkaiden löytyminen ei ole sattumaa, vaan taustalla on aina paljon työtä ja ihmisiä, joilla on taito ja palo tuoda esille Turun ammattikorkeakoulun osaamista.