Sivu päivitetty 7.11.2013

Negatiivisuus hyötykäyttöön

NEMO-hankkeessa ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet nähdään alihyödynnettynä voimavarana. Hanke toteutetaan 2014–2015 aikana Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyöprojektina.

Negatiiviset tunteet nähdään liiketoiminnassa useimmiten häiriötekijöinä ja asioina, joita pyritään välttämään. Tämä on luonnollista, sillä onhan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla ja onnellisuudella, todettu olevan positiivinen yhteys yrityksen toimintaan.
 
Myönteisiä tunne-elämyksiä synnyttävä asiakaskokemus tuo asiakkaan takaisin uudelleen ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ja sitoutuneet työntekijät ovat yritykselle tärkeä voimavara. Tämä tunnetaan.

Huomattavasti vähemmän tiedämme negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden roolista liiketoiminnassa. Liiketoiminnassa ristiriitaisten tunteiden roolia ei ole juuri tutkittu ja negatiivisten tunteiden tarkastelu on rajautunut asiakastyytymättömyyteen ja valituskäyttäytymiseen, tarkoituksena minimoida negatiivisten tunteiden vaikutukset.

NEMO-hankkeessa ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet nähdään alihyödynnettynä voimavarana.
 

Hankekokonaisuuden budjetti on 1 miljoona euroa.

Näytä lisää

NEMO (Business Value from Negative Emotions) -hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?

Hanke toteutetaan vuosien 2014–2015 aikana Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyöprojektina.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta ymmärrystä ja käytännöllisiä välineitä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden liiketoimintapotentiaalin realisoimiseksi. Hanke kohdistuu yhteiskunnallisesti merkittävään ilmiöön, jonka parempi ymmärtäminen on välttämätöntä yhä aineettomammaksi käyvässä palvelutaloudessa.

Mukana parikymmentä yritystä

Näytä lisää

Hankkeessa on edustettuna parikymmentä erikokoista sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla toimivaa yritystä. Toimialoista edustettuina ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, tietotekniikkapalvelut, vakuutus- ja pankkiala, lääketeollisuus, rakennusteollisuus, kiinteistöala, konsultointi, teollinen muotoilu ja yksityiset terveys- ja hoivapalvelut.

NEMO (Business Value from Negative Emotions) -tutkimushanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen TEKESiltä. Hankekokonaisuuden budjetti on 1 000 000 euroa. Hankkeen rahoitus koostuu seuraavasti: Tekes (60 %), tutkimusorganisaatioiden omarahoitus (31,8 %) ja yrityskumppanit (8,2 %).