Sivu päivitetty 21.2.2014

Koulutusta sinulle

93 % arvioi koulutuksesta saadun hyödyn oman työn kannalta hyväksi, kiitettäväksi tai erinomaiseksi.

Koulutusta yrityksille

Parasta koulutuksessa oli: ”Omien ennakkoluulojen voittaminen”

Palvelut

Haluatko tehostaa markkinointiasi? Taideakatemian mainonnansuunnittelun opiskelijat tuovat käyttöösi idearikkaan ja monipuolisen tiimin hiomaan markkinointiviestintääsi.

Koulutusta sinulle

93 % arvioi koulutuksesta saadun hyödyn oman työn kannalta hyväksi, kiitettäväksi tai erinomaiseksi.

Koulutusta yrityksille

Parasta koulutuksessa oli: ”Omien ennakkoluulojen voittaminen”

Palvelut

Haluatko tehostaa markkinointiasi? Taideakatemian mainonnansuunnittelun opiskelijat tuovat käyttöösi idearikkaan ja monipuolisen tiimin hiomaan markkinointiviestintääsi.

Suodata hakutulokset alan mukaan (0 valittuna)

Poista valinnat

Koulutusala

Koulutukset (122 hakutulosta)

Hakuehdot
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen 03.02.2016
Aggressio- ja väkivaltatilanteiden hallinta HFR-tekniikalla 08.03.2016 - 09.03.2016
Akuuttitilanteiden hallinta ikääntyneiden hoitotyössä -koulutus 06.04.2016 - 20.04.2016
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille 01.02.2016 - 31.05.2016
Asiakaspalvelu ruotsiksi - kielikoulutus Sopimuksen mukaan
Asiakaspalvelukoulutus Sopimuksen mukaan
Asiakkaan ohjaus ja puheeksiottaminen -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Asiakkaana ikääntynyt aistivammainen 10.02.2016
Asumisen esteettömyyden arviointi - kotiympäristö toimintakykyä tukevaksi 07.04.2016 - 10.05.2016
Controller-koulutus 20.10.2015 - 05.10.2016
Diabeetikon krooniset jalkahaavat 24.11.2015 - 03.12.2015
Doing Business in China and India 11 01.03.2016 - 20.10.2016
EKG-rekisteröinnin kriittiset kohdat ja EKG-löydösten tunnistamisen perusteet 20.04.2016
Eloa ja iloa monimuotoiseen kieltenopetukseen Sopimuksen mukaan
Englannin kulttuurikoulutus - kielikoulutus Sopimuksen mukaan
English for Business Communication -kielikoulutus Sopimuksen mukaan
Ergokortti -terveenä työssä™ -peruskoulutus - Vanhustyön Ergokortti 28.01.2016 - 07.04.2016
Esimiesvalmennus yritykselle Sopimuksen mukaan
Esittely- ja esiintymiskoulutus Sopimuksen mukaan
Espanjan kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Eurolta-Eurovolt Diploma – Bringing new life into teaching languages to adults! Sopimuksen mukaan
GAS -koulutus kevät 2016 04.03.2016 - 29.04.2016
GAS-tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Gör affärer på svenska! -kielikoulutus Sopimuksen mukaan
Hankintaosaamisen kehittäminen ja incoterms -toimituslausekkeiden tehokas käyttö 27.11.2015
Hankintatoimen koulutuspaketti Sopimuksen mukaan
Henkilöstöjohtaminen esimiehen arjessa Sopimuksen mukaan
Henkilöstön kehittämis- ja arviointipalvelut
HFR -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Hoitosuhteen erityispiirteet mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoidossa 20.01.2016
Hoitotason ensihoito 25.11.2015 - 24.11.2016
ICF Research Branchin Nottwill –koulutusten mukainen ICF-koulutus 15.01.2016 - 16.01.2016
ICT alan muuntokoulutus, 120 op 30.11.2015 - 15.10.2017
Ikääntyneen ravitsemus -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Injektion antaminen lihakseen ventrogluteaalisesti 05.02.2016
Intensive Course: English for Doing Business in Finland -kielikoulutus Sopimuksen mukaan
Intian kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Italian kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Japanin kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Katsastuskoulutuksia 2015 26.01.2015 - 27.11.2015
Kehity ohjaajana 01.03.2016 - 22.03.2016
Kielitaitoa kansainvälisessä kaupankäynnissä Sopimuksen mukaan
Kiinan kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Kiinan kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset 09.03.2016
Kirjaaminen osana vaikuttavaa ja turvallista hoitoa Sopimuksen mukaan
Kirjallinen viestintä Sopimuksen mukaan
Kirjastoesimies muutoksen toteuttajana – koulutusohjelma kirjastojen johtajille 17.09.2015 - 16.06.2016
Kliininen ravitsemus - keinoja ikääntyneen ravitsemustilan seurantaan ja hoitoon 10.03.2016
KLT-tutkintoon valmentava koulutus 27.04.2015 - 15.09.2015
Kohtaamisia mielenterveystyössä - huomioi omaiset 01.04.2016
Kotihoidon kehittäminen Sopimuksen mukaan
Kriisiviestinnän koulutus Sopimuksen mukaan
Kroonisten haavojen hoito 22.09.2015 - 01.10.2015
Kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Laadukas verensokerin mittaus 03.03.2016
Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus 07.10.2015 - 30.04.2016
Laboratorion Excel tilauskoulutuksena yrityksellenne Sopimuksen mukaan
Leikin merkitys lapselle -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
LENE leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio Sopimuksen mukaan
Logoterapeuttisen ajattelun mahdollisuudet muistisairaan hoidossa 21.04.2016 - 19.05.2016
Lääkehoidon tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Lääkelaskuklinikka Sopimuksen mukaan
Mediataidot Sopimuksen mukaan
Menetelmiä motivoivaan oppilaanohjaukseen 02.02.2016 - 03.03.2016
Mentoroinnilla uusia näkökulmia ja piileviä voimavaroja mukaan liiketoimintaan Sopimuksen mukaan
Menu engineering -työkalulla yrityksen tuotevalikoima kannattavaksi Sopimuksen mukaan
Mielenterveyspotilaan kokonaisvaltainen arviointi ja monialainen yhteistyö 18.02.2016
Muistisairaan toimintakykyä tukeva hoitotyö Sopimuksen mukaan
Myyntitaidolla menestykseen Sopimuksen mukaan
Neurologiset sairaudet - hyvän hoitotyön perusteet 15.09.2015
Neuvottelutaitokoulutus Sopimuksen mukaan
Näytteenoton tekniikat ja niiden hallinta; lasten näytteenoton erityispiirteet 05.04.2016
Omavalvonta - osa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatutyötä Sopimuksen mukaan
Onnistu apteekin asiakaspalvelussa -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Onnistu palveluntuottajana sosiaali- ja terveysalalla 28.01.2016 - 12.05.2016
Onnistu tiimityössä - tiimiesimiehen valmennus 10.09.2015 - 10.12.2015
Onnistuneen kehityskeskustelun avaimet Sopimuksen mukaan
Opiskelijan onnistunut kohtaaminen -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Osaamista moniammatilliseen palveluohjaukseen 03.02.2016 - 11.05.2016
Palliatiivinen hoitotyö 01.02.2016 - 01.11.2016
Perehdytä taidolla 05.04.2016 - 26.04.2016
Perheohjaajan täydennyskoulutus, 5 op 19.01.2016 - 29.11.2016
Positiivinen asiakaskokemus Sopimuksen mukaan
Project English Sopimuksen mukaan
Projektin johtaminen Sopimuksen mukaan
Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 04.02.2016 - 16.12.2016
Puhdastilakoulutus räätälöitynä yrityksellenne Sopimuksen mukaan
Rakennusterveysasiantuntija RTA 19.11.2015 - 16.06.2017
Ranskan kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Reumahoitotyö 11.10.2016 - 09.05.2017
Rokotusosaamisen varmentaminen -tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Ruotsia terveysalalle -kielikoulutus Sopimuksen mukaan
Ruotsin kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Ruotsin kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Ryhmänohjaus Sopimuksen mukaan
Saattohoidon tilauskoulutus Sopimuksen mukaan
Saksan kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Saksan kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Seksologian perusopinnot 30 op 17.03.2016 - 09.02.2017
Sensorisen integraation teoria ja terapia, 38 op 22.08.2016 - 01.09.2017
Simulaatio-ohjaajakoulutus 09.05.2016 - 10.05.2016
Simulaatiolla osaamista hoitotyöhön Sopimuksen mukaan
Sisäilma-asiantuntija 10.12.2015 - 16.06.2017
Soveltavan taiteen käytön lyhytkoulutukset Sopimuksen mukaan
Suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille työelämässä
Tarkkaamattomien ja ylivilkkaiden lasten tukeminen päiväkodissa 17.03.2016
Tehoa digimarkkinointiin
Tehoa someviestintään Sopimuksen mukaan
Tehokkaat palaverit Sopimuksen mukaan
Tiedonhankintakoulutus Sopimuksen mukaan
Tiimiesimiehen valmennus Sopimuksen mukaan
Toiminnallinen kehityskeskustelu Sopimuksen mukaan
Train the trainer -valmennus Sopimuksen mukaan
TUAS Online Language Studies: English for Business Communication Sopimuksen mukaan
Tutkimushoitaja 09.11.2015 - 09.05.2016
Työhyvinvointi - Avaimet motivaatioon Sopimuksen mukaan
Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille 08.09.2016 - 17.03.2017
Valokuvaterapeuttiset menetelmät - ituja ja ideoita itselle ja asiakastyöhön 31.03.2016 - 28.04.2016
Venäjän kielen koulutus Sopimuksen mukaan
Venäjän kulttuurikoulutus Sopimuksen mukaan
Yksin - yhdessä, ikääntyneen päivien kulku 19.04.2016