Sivu päivitetty 9.10.2018
Lisää kuva

Soteuttaminen 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat!

TEM, Ely-keskus, Soste, Turun AMK, Health Campus Turku, TY, Kimpassa - Allihopa, Turku Business Region, Hyvinvointiala, V-S Yrittäjät
Kiinamyllynkatu 10, 20520TURKU


Medisiina D, Sakari Alhopuro -sali
28.01.2019 klo 12:00 - 16:00

SAVE THE DATE!

Soteuttamo on avoin, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvä matalan kynnyksen tilaisuus, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointipalveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme Soteuttamoon toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

Tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Rohkaisemme alan ulkopuolisia tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluiden kehittämiseen maailmaan. Mukana on myös korkeakoulujen edustajia keskustelemassa koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan roolista muutokseen valmistautumisessa. 

Soteuttamo on alkujaan Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt menestyksekästä konseptia hyödynnetään yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. 

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen sekä erilaisten selvitysten, oppaiden ja katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).

Tervetuloa mukaan! Tapahtuma on maksuton.

Ilmoittautuminen aukeaa marraskuussa. Seuraa järjestäjien verkkosivuja!

Tapahtumalistaukseen »