Sivu päivitetty 20.8.2015
Tähtitorninmäki

Turun ammattikorkeakoulu

Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.

Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa.

Avainluvut 2014

  • Opiskelijamäärä 9300
  • Henkilökunnan määrä 700
  • AMK-tutkintoon valmistuneet 1688
  • Ylempään AMK-tutkintoon valmistuneet 163
  • Julkaisuja 400 henkilöstöltä ja sarjajulkaisuja 60 (vuonna 2013)
  • Käynnissä olevia projekteja noin 340
  • Ulkoista rahoitusta (hankkeet ja palvelut yhteensä) 13,4 milj. € (vuonna 2013)
  • Vaihto-opiskelijoita: lähteneitä 250 opiskelijaa, 120 harjoittelijaa
  • Vaihto-opiskelijoita: saapuneita 300 opiskelijaa, 5 harjoittelijaa
  • Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita 330

Vaikutamme Varsinais-Suomessa

Vaikutusalueemme on Varsinais-Suomi. Pääosa opiskelijoistamme tulee Varsinais-Suomesta, ja myös suurin osa valmistuneista työllistyy maakuntaan.

Kehitämme maakuntaa tukevaa monialaista innovaatiopedagogiikkaa, jossa korostuvat tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, yrittäjyys- ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Näin tarjoamme opiskelijoille entistä paremmat valmiudet menestyä työmarkkinoilla.

Tervetuloa meille opiskelemaan!

 

Lue lisää Turun AMK:n toiminnasta:

Vuosikertomus 2014

Toimintakertomus 2013 

Yhteiskuntavastuuraportti 2012

Yhteiskuntavastuuraportti 2011

Yhteiskuntavastuuraportti 2010