Sivu päivitetty 22.8.2018
Paikka_puistosta_kuvattuna.jpg

Kupittaan kampus – yksi AMK

Suuri osa Turun AMK:n toiminnasta on jo Kupittaan kampuksen alueella; ICT-Cityssä, Lemminkäisenkadun toimipisteessä sekä Koneteknologiakeskuksessa. Alue elää voimakasta muutosvaihetta: tulossa on mittava opiskelijakeskittymä, Kupittaan kampus.

Käynnissä olevalla Kupittaan kampushankkeella tarkoitetaan kaikkia Turun AMK:n nykyisiä toimipisteitä, Medisiina D -uudisrakennusta sekä Kupittaan kampuksen uudisrakennusta. Uudisrakennus sijoittuu ICT-Cityn ja Lemminkäisenkadun väliselle tontille, osoitteeseen Joukahaisenkatu 7.

Uuden kampusrakennuksen pinta-ala on lähes 30 000 m2 ja se on yksi merkittävimmistä uudisrakennushankkeista Turussa.

Ajakohtaiset kampusuutiset:

Yksi AMK -hankkeen eteneminen

Näytä lisää

Kupittaan kampuksen taustalla on tarve kehittää Turun AMK:n toimintoja vastaamaan koulutuksen ja toimintaympäristön muuttuneita tarpeita.

Työ kohti yhtenäistä kampusta on aloitettu jo vuonna 2015, jolloin media-alan koulutus integroitiin ja toiminta koottiin Kupittaan alueelle saman katon alle. Lisäksi samana vuonna rakennustekniikan koulutuksen betonilaboratorio sekä meritekniikan koulutus kokonaisuudessaan siirtyivät media-alan tapaan Lemminkäisenkadulle.

Koneteknologiakeskukseen on siirretty vuodesta 2015 lähtien huomattava määrä konetekniikan koulutusta, ja toimintaa on tarkoitus kasvattaa KTK:n tiloissa entisestään.

Vuoden 2016 elokuussa sosiaalialan koulutus siirtyi kokonaisuudessaan Ruiskadulta ICT-Cityyn.

Vuonna 2018 Medisiina D -uudisrakennukseen ja ICT-Cityyn sijoitetaan terveyden ja hyvinvointialan toiminta Ruiskadulta. Toiminnan siirto tapahtuu Medisiina D:n valmistumisen yhteydessä, ja tällöin Ruiskadun kiinteistöstä luovutaan. Muuton ajankohta on suunnitelmien mukaisesti kesä 2018.

Medisiina D-rakennuksen havainnekuva.
Toimijoina Medisiina D:ssä on Turun AMK:n lisäksi Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rakennuksen kokonaisvuokra-ala 19 425 m2. Rakennuttajana SYK.

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen valmistumisaika on toukokuu 2020. Tällöin kampukselle siirtyvät Sepänkadun toiminnot, eli muun muassa tekniikan, ja ympäristön ja talouden koulutus.

Osana uudisrakennushanketta on myös Taideakatemian esittävän taiteen koulutusten tilapohdinta, kun tiloista Sepänkadulla sekä Amiraalistonkadulla luovutaan vuoden 2019 aikana.

Kupittaan kampus havainnekuva sisätiloista
Kupittaan kampus havainnekuva sisätiloista.

Keskeiset tavoitteet

Näytä lisää
  • Turun AMK:n kehittäminen keskittämällä toimintaa Turussa Kupittaalle
  • Taloudellisten resurssien siirtäminen kiinteistökustannuksista ydintoimintaan tilankäyttöä tehostamalla; käytöstä vapautuvia tiloja on n. 39 000 m2, kun korvaavien tilojen vuokra-ala on puolestaan 22 600 m2
  • Kupittaan alueen kehittäminen vetovoimaisemmaksi elinkeinoelämän, osaamisen ja innovaatioiden keskittymäksi.

Suunnitteluperiaatteet

Näytä lisää
  • Strategialähtöisyys – tiloja kehitetään mahdollistamaan strategian 2015 - 2025 mukainen toiminta
  • Käyttäjälähtöisyys – tiloja kehitetään käyttäjän tarpeiden mukaisesti
  • Vastuullisuus – tilaratkaisut pitkäjänteisiä sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltuja
  • Tasavertaisuus – tilasuunnittelun ja tilankäytön yhdenvertaisuus
  • Yhteiskäyttöisyys 
  • Joustavuus

Perustietoja kampuksen uudisrakennuksesta

Näytä lisää

Osoite: Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku

Rakennuttaja: Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Pääurakoitsija: YIT Oy

Talotekniikka: Are Oy

Aloitus: Purku- ja maankaivuutyöt alkoivat syksyllä 2017

Valmistumisaika: 2020