Sivu päivitetty 30.4.2014

Liiketalous, ICT ja Bioalat

Liiketalous, ICT ja Bioalat (LIB) kouluttaa insinöörejä ja tradenomeja Turussa ja Salossa. Lisäksi koulutusohjelmissa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Opiskelijamme opiskelevat joko nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Täydennyskoulutuksemme tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Innovaatiopedagogiikka on mukana kaikessa toiminnassamme. Se perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiseen. Innovaatiopedagogiikka tähtää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Kehitämme koulutustamme kansainvälisen CDIO-viitekehyksen (CDIO.org) mukaisesti. Keskeistä on pienryhmäopetuksena toteutettavan, työelämässä tarvittavien käytännön tietojen ja taitojen oppimisen liittäminen teoriaopetukseen.

Kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusta ja se konkretisoituu kansainvälisenä opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutena, kansainvälisissä projekteissa sekä vieraskielisenä opetuksena.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tärkeä osa yhteisöjen ja yritysten kanssa toteutettavasta yhteistyöstä.  TKI-projekteissamme opiskelijamme tutustuvat sekä omaan tulevaan ammattikenttäänsä että toimivat monialaisessa yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Tutustu TKI-toimintaamme projektihaussa.

 

Tutkinnot

Näytä lisää

Liiketalous, ICT ja Bioalat (LIB) tarjoaa korkeakoulutusta Turussa ja Salossa:

Tradenomikoulutus Turussa

Tradenomikoulutus Salossa

Insinöörikoulutus Turussa:

Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Aikaisemmat koulutusohjelmat:

  • Palvelujen tuottaminen ja johtaminen
  • Kauneudenhoitoala
  • Tietojenkäsittely (Salo)