Sivu päivitetty 17.12.2015
Opiskelijaryhmä Sepänkadulla
Opiskelijaryhmä Sepänkadulla

 Tekniikka, ympäristö ja talous

Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella  eri alojen kohdatessa luodaan edellytyksiä uudenlaisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden syntymiselle.

Monialainen Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue kouluttaa asiantuntijoita suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa seuraavilla aloilla:

 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Muotoilu
 • Myyntityö
 • Liiketoiminnan logistiikka

Ammatillisen perustieto- ja taitopohjan lisäksi korostamme koulutuksessa yhteistyö- ja viestintävalmiuksia, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyyttä, luovuutta ja monialaisuutta. Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme vastaamaan työelämän vaatimuksia. Monialaista, kokeilevaa ja käytännönläheistä oppimista korostava Innovaatiopedagogiikka on opetuksen lähtökohta.

 Tekniikka, ympäristö ja talous

Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella  eri alojen kohdatessa luodaan edellytyksiä uudenlaisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden syntymiselle.

Monialainen Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue kouluttaa asiantuntijoita suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa seuraavilla aloilla:

 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Muotoilu
 • Myyntityö
 • Liiketoiminnan logistiikka

Ammatillisen perustieto- ja taitopohjan lisäksi korostamme koulutuksessa yhteistyö- ja viestintävalmiuksia, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyyttä, luovuutta ja monialaisuutta. Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme vastaamaan työelämän vaatimuksia. Monialaista, kokeilevaa ja käytännönläheistä oppimista korostava Innovaatiopedagogiikka on opetuksen lähtökohta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Näytä lisää

Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta on monialaista ja kansainvälistä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. T&K-toiminta on myös tärkeä työelämävalmiuksia lisäävä oppimisympäristö.

Tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu tutkimusryhmissä, jotka edustavat laajaa asiantuntijuutta tekniikasta liiketoimintaan ja ympäristökysymyksiin.

Tutkimusryhmät:

 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Näytä lisää

Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta on monialaista ja kansainvälistä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. T&K-toiminta on myös tärkeä työelämävalmiuksia lisäävä oppimisympäristö.

Tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu tutkimusryhmissä, jotka edustavat laajaa asiantuntijuutta tekniikasta liiketoimintaan ja ympäristökysymyksiin.

Tutkimusryhmät:

 

 

Palvelutoiminta

Näytä lisää

Monialaiset palvelut tekniikan, ympäristön, muotoilun ja talouden alalta tarjoavat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun osaamista ja nykyaikaista teknologiaa.

Esimerkkejä auto- ja kuljetustekniikan palveluista ovat mm:

 • ajoneuvokatsastus
 • päästömittaukset
 • logistiikkakonsultointi.

Rakennusteknisiä palveluja ovat mm.:

 • lämpökamerakuvaukset
 • rakenteiden kosteusmittaukset
 • kuntotutkimukset.

Konetekniikan palveluja ovat esimerkiksi:

 • polttomoottoritutkimukset
 • veneiden ja laivojen mallikokeet.

Lisäksi teemme mm. prototyyppien testausta, aineenkoetusta ja vedenlaatumittausta.

Palvelutoiminta

Näytä lisää

Monialaiset palvelut tekniikan, ympäristön, muotoilun ja talouden alalta tarjoavat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun osaamista ja nykyaikaista teknologiaa.

Esimerkkejä auto- ja kuljetustekniikan palveluista ovat mm:

 • ajoneuvokatsastus
 • päästömittaukset
 • logistiikkakonsultointi.

Rakennusteknisiä palveluja ovat mm.:

 • lämpökamerakuvaukset
 • rakenteiden kosteusmittaukset
 • kuntotutkimukset.

Konetekniikan palveluja ovat esimerkiksi:

 • polttomoottoritutkimukset
 • veneiden ja laivojen mallikokeet.

Lisäksi teemme mm. prototyyppien testausta, aineenkoetusta ja vedenlaatumittausta.