Sivu päivitetty 6.4.2018
Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Circwaste-hankkeessa edistetään tehokasta materiaalivirtojen hyödyntämistä. Turun AMK:n osahankkeen tavoitteena on tukea tilakokoluokan biokaasulaitosten toteutumista alueelle.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:
-    sidosryhmien osallistaminen
-    koulutus ja yksilöllinen tuki
-    syötteiden käytännön koeajot
-    toteutettavuus-analyysit
-    tiedotus

Circwaste Kohti kiertotaloutta -hanke on 7-vuotinen EU Life IP -ohjelmasta pääosan rahoituksestaan saava hanke, joka koostuu 19 osahankkeesta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankekokonaisuudella haetaan ratkaisuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, teollisuuden sivuvirtojen, rakennusjätteiden, ylijäämäruoan ja maa-ainesten tehokkaampaan hyödyntämiseen.

LIFE