Sivu päivitetty 5.4.2018
DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Verkostomaiset toimintatavat, hajautetut organisaatiot ja projektit vaativat työterveyshuolloilta toimintatapojen uudistamista, jotta ne tavoittaisivat liikkuvaa työtä tekevät työntekijät.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) on työterveyshuoltojen lakisääteistä toimintaa. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja.

Työterveyshuoltojen tulee pystyä aikaisempaa paremmin sisällyttämään mobiilin ja monipaikkaisen työn hallintaa koskevia teemoja TANO-toimintaan sekä hyödyntämään digitaalisia terveydenhuollon palveluja, joilla monipaikkaisesti ja virtuaalitiloissa työskentelevät ohjattavat työntekijät, tiimit tai organisaatiot voitaisiin tavoittaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on:

  1. selvittää työterveyshuollon digitaaliset nykykäytännöt ja kehittämistarpeet, jotka kohdistuvat mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön,
  2. kehittää digitaalisuuteen perustuvia TANO-toiminnan käytäntöjä projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa, ja
  3. arvioida interventioiden avulla digitaalisen TANO-toiminnan aikaansaamia terveyskäyttäytymisen muutoksia ja käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia työterveyshuollon toimijoiden sekä työterveyshuollon asiakkaiden näkökulmasta.

Menetelminä käytetään yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja sekä interventioita. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 keväällä.