Sivu päivitetty 7.5.2018
#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi

#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi

#kiertotalous-hankkeessa luodaan suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten käyttöön oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen. Oppimateriaalit ovat kirjallisena ja videoina tuotettuja, innostavia oppaita kustakin kiertotalouden innovatiivisesta opetusmenetelmästä.

Turun ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kiertotalousmoduuleissa toteutuu ryhmätyötaitojen, monialaisuuden ja oppimisen ja tiedonhaun valmiuksien edistäminen. #kiertotalous-hanke pyrkii levittämään kertynyttä osaamista muidenkin hyödyksi luomalla kiertotalouden opetuksen menetelmäpaketteja oppilaitosten käyttöön. Menetelmäpaketit tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi. Niiden avulla on mahdollista päästä näppärästi kiertotaloustyössä eteenpäin.

Turun AMK:n koordinoima hanke toteutetaan neljällä työpaketilla. Työpaketeissa tarkastellaan olemassa olevia kiertotalousmoduuleja ja niiden hyviä käytänteitä. Valittujen jatkojalostettujen ja kokonaan uusien käytänteiden perusteella suunnitellaan oppimismenetelmiä, jotka pilotoidaan Turun AMK:n, TAMKin, LAMKin ja kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille. Myöhemmin materiaalit ja menetelmät lanseerataan kaikille koulutusasteille. Opiskelijat ovat kaikissa työpaketeissa mukana osallistumalla sisältöjen luomiseen ja menetelmien arviointiin.

Hankkeen tavoitteena on   

  1. kehittää ja systematisoida olemassa olevaa kiertotalousosaamista ja pedagogisia menetelmiä
  2. tarjota kiertotalouden vaatimia työelämäkompetensseja ja monialaisen yhteistyön vaatimia kompetensseja menetelmäpakettien muodossa
  3. integroida kiertotalousosaaminen ja kiertotalousajattelu osaksi kaikkia aloja ja toimintoja
  4. mahdollistaa ja edistää yhteistyötä ja oppimista eri alojen ja toimijoiden välillä.