Sivu päivitetty 27.3.2018

Mereisten vieraslajien seuranta

Vieraslajit on arvioitu vakavaksi maailmanlaajuiseksi uhkaksi luonnon monimuotoisuudelle. Tämä tutkimus on osa Suomen ympäristökeskuksen vetämää Itämeren ravintoverkkoja tutkivaa BONUS BLUEWEBS -hanketta.

Turun ammattikorkeakoulun toteuttamassa osatutkimuksessa tutkitaan Saaristomerellä uusina esiintyvien mereisten vieraslajien, kuten mustatäplätokon, sirokatkaravun ja liejutaskuravun esiintymistä kalojen ravinnossa Saaristomerellä. Tuloksien perusteella arvioidaan alueelle uusien vieraslajien sijoittumista ravintoverkkoon ja seurataan vieraslajien esiintymistä ja leviämistä Saaristomerellä.