Sivu päivitetty 5.4.2018
NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa

NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa

Kansainvälisesti ja kansallisesti nuorten nikotiinivalmisteiden (tupakka, nuuska) käyttö on merkittävä terveysuhka. Polarisaatio eli haitallisten terveystottumusten kasaantuminen tiettyihin nuorisoryhmiin on merkittävä väestöryhmien välisten terveyserojen muodostumisen taustatekijä.

Nuoret omaksuvat nikotiinivalmisteisiin ja terveyteen liittyvät asenteet ja taidot perheen ja ystävien parissa sekä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä. Erilaiset kokeilujen valinnat ovat sidoksissa myös nuoren elämäntilanteeseen, taustatekijöihin ja voimavaroihin, jotka joko altistavat tai suojaavat nuorta.

Tulokset

Hankkeessa toteutetaan syövän ehkäisytyötä ja terveyden edistämistyötä soveltamalla Syövän ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimintamallia (Takala 2017, YAMK-opinnäytetyön tuote) nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten sekä eri läheisryhmien: vanhempien, opettajien ja harrasteohjaajien/valmentajien arjessa Varsinais-Suomessa. Hankkeessa evaluoidaan toimintamallin osallistavia menetelmiä suhteessa interventioiden pysyvyyteen.