Sivu päivitetty 30.8.2016
NonHazCity

NonHazCity

NonHAzCity-hanke keskittyi haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitettiin, mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön. Tarkastelun kohteena olivat muun muassa Vesitekniikan tutkimusryhmän kaksi tärkeää tutkimuskohdetta, kunnalliset jätevedet ja hulevedet. Hankkeessa etsittiin innovatiivisia ratkaisuja haittojen vähentämiseen niin pienyrityksissä kuin kaupungin toiminnoissa ja yksityistalouksissakin.

Turun ammattikorkeakoulu teki hankkeessa tiivistä alueellista yhteistyötä, ja yksi tärkeimpiä yhteistyökumppaneita oli Turun kaupunki. Kaupungin organisaatiosta hankkeessa liitännäispartnereina olivat Vesiliikelaitos, ympäristönsuojelutoimisto, jätevedenpuhdistuslaitos sekä hankinta- ja logistiikkakeskus. Kansallisena avainkumppanina oli TUKES.

Turun ammattikorkeakoulu, yhdessä Turun kaupungin kanssa, teki muun muassa haitallisten aineiden kartoitusta, laati ohjeistusta ja antoi koulutusta haitallisten aineiden käytöstä alueen pienyrityksille sekä laati kaupungin kanssa kemikaalitoimintasuunnitelman "Chemical Action Plan". Opiskelijoille hanke tarjosi hyviä mahdollisuuksia muun muassa työskennellä yhdessä pienyritysten kanssa.

Kansainvälisessä hankkeessa partnereita oli yhteensä 18. Mukana oli 10 kaupunkia Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta. Yliopistoyhteistyötä tehtiin Ruotsin maatalousyliopiston (Swedish University of Agricultural Sciences), Gdanskin Yliopiston sekä Saksalaisen Institute of Applied Ecologyn (IFAOE) kanssa.

Hanke oli osa EU:n Itämeristrategien jalkauttamista, ja hankkeelle myönnettiin strategian lippulaivaprojekti -status.

NonHazCity -hankkeen viimeisen 2019 uutiskirjeen voit lukea tästä.  Kirje koostaa kaikki NonHAzCity hankkeessa tuotetut materiaalit aktiviteetit yhteen.

BSR_NHC_Combined_logo[0.1].jpg