Sivu päivitetty 5.4.2018
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen

Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen

Papyrus-projektissa kehitetään nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamista. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuorten kanssa työtä tekevät sekä tätä työtä opiskelevat.

Papyrus-projekti koostuu kuudesta työpaketista:

1. raportti hyvistä työkäytännöistä nuorten 13–30-vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä

2. oppimis-/valmennuspaketit:
- monikulttuurinen ymmärrys ja työ monikulttuurisessa ympäristössä
- maahanmuuttajaperheiden inkluusio
- maahanmuuttajanuorten sosioekonominen tukeminen
- psykososiaalinen tuki nuorille maahanmuuttajille
- hyväksikäytön ennaltaehkäisy.                                                                                             

3. avoin monikielinen oppimisalusta valmennuspaketteihin

4. artikkelit maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävästä käytännön työstä

5. tieteelliset artikkelit maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävästä työstä

6. hyvien käytäntöjen tietopankki.

Tuloksena sähköinen alusta

Hankkeen keskeisenä tuloksena tehdään helposti saavutettavissa oleva Open Access -alusta tiedon jakamiseen. Nuorten kanssa työtä tekevät saavat alustalta tietoa ja hyvien käytäntöjen kuvauksia.