Sivu päivitetty 5.4.2018
PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla

PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla

Työmarkkinoilla tunnistettuja ongelmia ovat nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoiman tarpeessa ja osaamisen vanheneminen. 6Aika PoraKONE-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. Hankkeen piloteissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin. PoraKONEessa kehitetään myös malli ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

PoraKONE-hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Jo pelkästään hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa. Täsmäkouluttamalla insinöörejä nopeasti kasvualoille minimoidaan työttömyysajat. Aloitus ja eteneminen koulutuksissa ovat opiskelijan kannalta joustavia.