Sivu päivitetty 16.9.2016
In Public, In Particular (IPIP)

In Public, In Particular (IPIP)

In Public, In Particular (IPIP) tuo uusia mahdollisuuksia kehittää julkisessa tilassa toteutuvien taideprojektien opetusta. Kukin projektin partneri on valinnut omasta toimintaympäristöstään yhden kadun, jonka omalaatuisuutta ja vaihtelevia tilanteita tarkastellaan osallistavan taiteen keinoin. Turussa Turun AMK:n kohdekaduksi on valikoitunut Linnankatu. Projektissa etsitään erilaisia yleisön osallistamisen malleja ja osallistumisen mahdollisuuksia julkisissa tiloissa toteutettavissa taidetapahtumissa. IPIP on suunnattu katujen varsilla toimivien yritysten ja toimistojen henkilökunnalle ja asiakkaille, ohikulkijoille, kaupunkilaisille, taiteilijoille, taideopiskelijoille ja kansainväliselle taideyleisölle.

Turussa Linnankadun kadunvarsien liiketiloissa toimivat yritykset, viranomaistahot, organisaatiot ja muut toimijat osallistuvat IPIP:n aikana taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden vetämiin työpajoihin, joissa kadun ominaispiirteet saavat taiteellisen muodon. Taiteilijat saavat työpajoissa kokemuksia asiakastyöstä, samalla kun niiden osallistujat tutustuvat taiteellisiin prosesseihin.

IPIP tuottaa yrityksille malleja siitä, miten ne voivat jatkossakin hyötyä taideprojekteihin osallistumisesta. Kaupunkien asukkaat pääsevät kokemaan oman katunsa taideteokset paikan päällä ja tutustumaan sekä osallistumaan muiden kaupunkien teoksiin sosiaalisessa mediassa. Tulosten levittäminen julkaisuilla, sosiaalisessa mediassa ja verkossa lisää osallistavan ja tilannelähtöisen taiteen tunnettuutta kansainvälisesti kuvataiteen ammattikentällä ja yleisön parissa.

Työpajat ja katutapahtumat

Näytä lisää

IPIP toteutetaan vuosina 2015–2018 kolmena työpajajaksona ja katutapahtumina neljässä projektin partnerikaupungissa. Ensimmäisellä työpajajaksolla vuonna 2016 etsitään yhteistyön muotoja yhdessä kadun toimijoiden kanssa ja tarjotaan taiteilijoille ja taideopiskelijoille asiakastyössä hyödyllisiä taitoja. Toisen työpajajakson aikana vuonna 2017 taiteilijat ja kadun toimijat yhdessä toteuttavat tilannesidonnaisia taideteoksia ja -tapahtumia.

Paikallinen ja kansainvälinen yleisö pääsee osallistumaan ja tutustumaan teoksiin paikkakunnilla järjestetyissä katutapahtumissa sekä sosiaalisen median kautta. Projektin kolmas työpajajakso vuonna 2018 keskittyy kokoamaan aiempien vuosien tuloksista ja teoksista kokonaisuuden projektin loppusymposiumiin ja koko projektin merkittävimmät tulokset koostavaan katutapahtumaan Antwerpenissa syyskuussa 2018.

Creative Europe -ohjelman logo