Sivu päivitetty 15.9.2016
Rakenneratkaisuja hampusta

Rakenneratkaisuja hampusta

Rakenneratkaisuja hampusta -hankkeen tavoitteena on edistää hamppu-kalkkirakenteen yleistymistä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi rakentamisessa sen energiatehokkuuden ja ekologisuuden vuoksi. Hamppurakenteessa yhdistyvät tunnettujen rakennusmateriaalien betonin, puun ja kiven hyvät ominaisuudet. Rakennusalalla uusien materiaalien käyttöönotto on hidasta.

Vaikka hamppurakenteista on käytännön kokemusta ja tutkimustietoa ulkomailta, tarvitaan materiaalista kotimaista näyttöä, jotta siihen liittyvä yritystoiminta ja rakentaminen voi kehittyä Suomessa. Uuden rakennusmateriaalin käyttöönottoon liittyy paljon kysymyksiä, joita tällä hankkeella halutaan selventää yrittäjille, kuluttajille, suunnittelijoille ja viranomaisille. Näin edistetään myös uuden elinkeinon kehittymistä maakunnassa ja tuetaan resurssitehokasta ja hiilineutraalia rakentamista.

Hankkeessa tuotetaan avointa konkreettista tietoa rakenteen äänieristävyysominaisuuksista ja paloturvallisuudesta eksaktimman tuotekehittämisen pohjaksi yritysten hyödynnettäväksi. Maatumismäärittelyillä saadaan tietoa pellolta ja kaivoksista saadun materiaalin kierrätettävyydestä takaisin peltoon lannoitteeksi, jolloin rakenteesta ei missään sen elinkaaren aikana syntyisi jätettä.

Kuituhampun kuitu on yksi maailman vahvimmista luonnonkuiduista ja sen viljely teolliseen käyttöön on lisääntynyt 2000-luvulta. Varsinais-Suomessa sitä viljeltiin vuonna 2015 noin 100 hehtaarin alalla, suunta on kasvussa. Sadosta on arvokasta kuitua n. 30 % ja loput n. 70 % kevyttä puumaista päistärettä. Yhden peltohehtaarin tuottamalla päistäreellä saadaan materiaali omakotitalon rakentamiseen.