Sivu päivitetty 5.4.2018

Rauhalinnasta hulevesien mallialue

Rauhalinnasta hulevesien mallialue -hankkeessa selvitetään käytössä olevien hulevesiratkaisujen toimivuutta savialueilla. Tavoitteena on myös kehittää savialueille sopivia käsittelymenetelmiä.

Varsinais-Suomi on ongelmallista aluetta hulevesien hallinnan kannalta. Maa on talvella roudassa, ja maaperä on usein savea. Osa talvisateista saattaa tulla vetenä.  Hulevesiratkaisuista, jotka sopivat kylmille savimaille, on vielä vähän tutkimustietoa.
 
Hanke keskittyy Kaarinan Rauhalinnaan savipeltoalueelle rakennettavalle asuinalueelle. Rakentaminen alueella käynnistyy vuonna 2015 ja jatkuu vuoteen 2020. Hankkeessa tutkitaan alueelle toteutettujen hulevesiratkaisujen ja rakentamisen vaikutuksia huleveden laatuun ja määrään. Lisäksi selvitetään hulevesiratkaisujen käytännön toimivuutta. Olemassa olevia hulevesiratkaisuja kehitetään tai luodaan kokonaan uusia, jotta ratkaisut toimivat myös savimailla.
 
Hankkeessa kerättyä tietoa voi hyödyntää sekä Suomessa että ulkomailla, kun tarvitaan hulevesien pidätys- ja käsittelyratkaisuja kylmien seutujen savimaille.