Sivu päivitetty 14.9.2018
SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce

SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce

Joensuun seudun ja Turun alueiden välisenä yhteistyönä toteutettavan hankkeen tavoitteena ovat onnistuneet rekrytoinnit. Yrityksille projekti tarjoaa uusia rekrytointityökaluja, opiskelijoille taas apua siirtymisessä ammattikorkeakoulutuksesta työelämään. 

SMErec-hanke tiivistää ammattikorkeakoulujen ja PK- sekä mikroyritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että hankkeessa luotavilla työkaluilla yritykset saavat nopeasti osaavaa työvoimaa käyttöönsä ja että rekrytoinneissa saadaan avoinna oleviin tehtävänkuviin oikeanlaisia henkilöitä. Virherekrytoinnit ovat yrityksille kalliita. Opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna tavoitteena on luoda välineitä, joiden avulla opiskelijoiden osaamista saadaan tuotua paremmin esille ja jotka helpottavat siirtymistä työelämään.

Karelia-ammattikorkeakoulun toteutusosuudessa laaditaan valmistuville opiskelijoille ja yrityksille soveltuva toimintamalli rekrytointitilanteisiin. Pk-yrityksille tarjotaan koulutusta, jotta ne voivat kehittää rekrytointiosaamistaan ja henkilöstöresurssien johtamista rekrytointiprosessissa sekä parantaa yrityskuvaansa ja houkuttelevuutta työnhakijoiden silmissä.

Turun ammattikorkeakoulun roolina on luoda opiskelijoille tarjottava verkkopohjainen osaamisalusta, johon luodaan tietokantapohjainen virtuaaliCV-järjestelmä. Tässä järjestelmässä jokaisella opiskelijalla on oma minuutin mittainen videoesittely, CV ja päivittyvä osaamiskartta.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n osatoteutuksessa tavoitteena on kehittää mikroyrityksille digitaalinen työkalu, joka toimii opastavana ja tiedottavana kanavana, kun yrittäjä muuttuu yrittäjästä työnantajaksi palkatessaan ensimmäisen työntekijän. 

SMErec-hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä rekrytointityökaluja ja -prosesseja kehittävien keski-eurooppalaisten tahojen kanssa. Näin saadaan laajemmin tietoa eri maissa hyviksi todetuista käytänteistä ja ideoista ja levitettyä niitä maasta toiseen.