Sivu päivitetty 24.1.2019
6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa tehdään kansallista yhteistyötä eri alueiden kiertotalouskeskusten kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää keskusten ympärille kiertotaloudesta kumpuavaa yhteistyötä ja liiketoimintaa sekä tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista. 

Pilotointikohteina toimivat eri 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset. Turussa kehityskohteena on Topinpuisto ja Tampereella Hiedanrannan alue sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet. Pääkaupunkiseudulla kehityskohteena on Ekomo ja Oulussa Ruskonniitty. Näissä tehdään nopeita yhteiskehittämiskokeiluja sekä innovoidaan konkreettisia ratkaisuja todellisiin kiertotalouden alalta valittuihin case-haasteisiin.
 
Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tehtävänä hankkeessa on aktivoida yrityksiä uusiin kiertotalouskokeiluihin, tukea yrityksiä ja kiertotalouskeskuksia erilaisilla selvityksillä sekä etsiä ratkaisuja yritysten haasteisiin.

Eri alueiden tiiviillä yhteystyöllä kiertotaloustoimijoiden välille syntyy verkosto, jonka kautta välitämme tietoa kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille eri 6Aika-kaupungeissa.

kiertotalouskeskus_logot.png