Sivu päivitetty 21.9.2018

Vertaista vailla

Hankkeen tuloksena syntyy kotoutujien tarpeet huomioivia palvelumalleja, joilla tuetaan yrittäjyyttä, nopeutetaan työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä ja vahvistetaan kohderyhmän yhdenvertaisuutta.

Vertaista vailla -hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea koulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Hankkeen toteutus perustuu hankekumppanien ja yhteistyötahojen toisiaan täydentävään erityisosaamiseen.

Hankkeessa järjestetään neljä kertaa kuukauden intensiivijakso 16 hengen ryhmälle. Neljä kertaa järjestettävän intensiivijakson aikana kukin ryhmä saa ohjausta itsenäiseen kielenopiskeluun sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta, jota täydennetään vertaistuella ja yritysvierailuilla. Hanke kouluttaa kotoutuneista maahanmuuttajista osallistujille vertaisohjaajia. Vertaisryhmissä käsitellään työelämätietouden lisäksi myös maahanmuuttajuuden aiheuttamia elämänmuutoksia ja niistä yli pääsemistä.Osallistujille etsitään yritysmaailmasta mentorit, joiden kanssa he jatkavat tapaamisia yhdessä vertaistukiohjaajan kanssa. Yrittäjäksi tähtääville tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja yritystoimintaan liittyviä tapahtumia.

Intensiivijakson ja ohjauksen myötä osallistujien valmiudet hyödyntää olemassa olevia palveluja paranevat, verkostot vahvistuvat ja niiden hyödyntämisen merkitys ymmärretään paremmin. Osallistujien suomen kielen taito on vahvistunut ja itseohjautuvan kielenopiskelun taidot lisääntyneet, työmarkkinatietous on kasvanut, työhakutaidot kohentuneet, työelämäverkosto laajentunut ja urapolku selkiytynyt.