Sivu päivitetty 5.4.2018
VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context

VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context

Viedex-hankkeessa kartoitetaan ruotsin kielen käyttöä lingua francana pohjoismaisten ja balttilaisten yritysten välisessä viestinnässä. Hankkeessa osallistetaan ruotsin kielen opiskelijoita neljän eri maan yliopistoista yhteisiin virtuaalisiin kieliopintoihin, joiden pääpaino on kulttuurien välisessä viestinnässä.

Tuotoksena julkaistaan paitsi liikeruotsin virtuaalista oppimateriaalia myös tutkimusraportti ruotsin kielen käytöstä tämän päivän liikeviestinnässä Pohjoismaissa ja Baltiassa, oppimispeli kulttuuritietämyksestä ja portaali, joka jatkossa tulee olemaan kaikkien käytettävissä. Hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää kaikilla koulutusasteilla, täydennyskoulutuksessa ja yrityskoulutuksessa.