Sivu päivitetty 20.3.2014
AMK:n julkaisuja

Julkaisut – uusin tieto käytössäsi

Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain yli 50 teosta. Julkaisemme mm. erilaisia raportteja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. Tuotamme myös ammattikorkeakouluille suunnattua oppimateriaalia. Julkaisuja kirjoittavat AMK:n henkilöstö sekä yhteistyökumppanimme.

Suuri osa julkaisuistamme on vapaasti luettavissa PDF-muotoisina. Kaikki myytävät ja ladattavat julkaisut löytyvät Julkaisukauppa LOKIsta.

Julkaisurekisteri Publikaattorin avulla voi tutustua kaikkiin Turun AMK:n henkilökunnan julkaisuihin, esimerkiksi lehtiartikkeleihin ja konferenssijulkaisuihin.

Turun AMK:n julkaisusarjat

Näytä lisätietoja

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tutkimuksellisesti uutta ja luovaa ainesta sisältäviä teoksia sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen alalta. Julkaisun aiheen ja metodien tulee täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset.

Turun ammattikorkeakoulun raportteja -sarjassa julkaistaan selvityksiä, raportteja sekä muita julkaisuja, jotka eivät välttämättä täytä varsinaisen tieteellisen tutkimuksen tunnusmerkkejä. Suurin osa ammattikorkeakoulun projektiraporteista ilmestyy tässä sarjassa.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja -sarjassa julkaistaan pääasiallisesti ammattikorkeakouluopetukseen tarkoitettuja teoksia. Idea oppimateriaalin tuottamiseen syntyy usein jonkin kehittämishankkeen yhteydessä.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja -sarjassa julkaistaan ajankohtaista aineistoa esim. seminaaripapereita, väliraportteja, yksittäisiä artikkeleita tai artikkelikoosteita. Sarjassa voidaan julkaista hyvinkin eri tyyppistä materiaalia. Tavoitteena on tehdä ammattikorkeakoulun toimintaa tunnetuksi tai herättää keskustelua.

Ostetuimmat ja ladatuimmat vuonna 2012

Näytä lisätietoja

Myydyimmät AMK.n julkaisut vuonna 2012

  1. Elomaa, Lakanmaa, Paltta, Saarikoski & Sulosaari: Taitava harjoittelun ohjaaja
  2. Kuusisto: Sellonen – sellonsoiton alkeiskoulu (loppuunmyyty)
  3. Sulosaari, Erkko & Ojala: Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen
  4. Suominen, Pärssinen, Haajanen & Pelkonen: Geenitekniikka 
  5. Lehto, Kairisto-Mertanen & Penttilä (eds.): Towards Innovation Pedagogy – A new approach to teaching and learning for universities of applied sciences  

Ladatuimmat e-julkaisut vuonna 2012

  1. Reikko, Salonen & Uusitalo: Puun ja kuoren välissä – lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla
  2. Kettunen, Hyrkkänen & Lehto (eds.): Applied Research and Professional Education – Proceedings fron the first CARPE networking conference in Utrecht on 2–4 November 2011
  3. Elomaa & Mikkola: Näytön jäljillä – tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä
  4. Lehto, Kairisto-Mertanen & Penttilä (eds.). Towards Innovation Pedagogy – A new approach to teaching and learning for universities of applied sciences
  5. Nylund: Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön