Sivu päivitetty 29.11.2019
helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Tuote- ja palveluinnovointi 26.02.2020 - 01.04.2020

Sisältö:  Opiskelija tutustuu tuote- ja palveluinnovoinnin keskeisiin osa-alueisiin ja kannattavan liiketoimintamallin edellytyksiin. Opiskelija ideoi asiakastarpeita, joiden pohjalta määritellään ratkaistava ongelma. Ongelmaan haetaan ratkaisuja, joita kokeillaan ja testataan. Tuotettujen prototyyppien pohjalta laaditaan tuote/palvelukuvaus, jolle laaditaan liiketoimintamalli. Työskennellessä käytetetään keskeisiä innovointimenetelmiä ja niiden innovointityökaluja.

Laajuus: 5 opintopistettä (5x 27h työtä) 

Opiskelupaikkoja: 30 (viisi paikkaa varattu Turun AMK:n tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat itsenäisesti Pepissä)

Toteutusmuoto: Tekemällä oppiminen, tiimityöskentely, innovaatiopedagogiikka, dialogi ja tutkiva oppiminen. Opintojaksolla on tutkivia tehtäviä yritystoiminnan osa-alueista ja kannattavasta liiketoiminnasta. Opiskelijat kehittävät oman liiketoimintaidean ja liiketoimintamallin, jotka esitellään osana opintojaksoa luotavilla verkkosivustolla.

Arviointi: 1-5

Ajankohta: 26.02.2020 - 01.04.2020

Opettaja: Timo Linnossuo, s-posti timo.linnossuo[at]turkuamk.fi

Kontaktitunnit: Opetus järjestetään klo 17-20 Sepänkadun kampuksella https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/sepankatu/

  • 26.2. SEP C20
  • 4.3. SEP C20
  • 11.3. SEP C20
  • 18.3. SEP C20
  • 25.3. SEP C20
  • 1.4. SEP C20

Ilmoittautumisaika: Ilmoittatumisaika 1.12.2019-19.2.2020. Kopioi ilmoittautumislomakkeeseen opintojakson tunnus KH00BG77-3005.