Sivu päivitetty 25.11.2019
polkuopinnot_yrtit.jpg

Ovatko polkuopinnot minua varten?

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa tai menikö yhteishaku ohi? Polkuopinnot ovat reitti tutkintoon. Polkuopinnoissa suoritat AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintomenestyksen ja suoritusten määrän perusteella voit hakea avoimen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintojasi saumattomasti valmistumiseen asti. Polkuopiskelijana olet osa Turun AMK:n opiskelijayhteisöä ja pääset osaksi opiskelijaelämää.

Ennen hakemista kannattaa pohtia seuraavia asioita:

 • miten rahoitan opintoni?
 • miten yhdistän mahdollisen työssäkäynnin kokopäiväiseen opiskeluun?
 • riittävätkö opiskeluvalmiuteni korkeakouluopinnoissa menestymiseen?

Polkuopiskelijoiden valinnan aikataulu

Näytä lisää

Haku Turun AMK:n polkuopintoihin järjestetään kaksi kertaa vuodessa: kesällä ja loppuvuodesta. Haku tammikuussa 2020 alkaviin polkuopintoihin 25.11. - 5.12.2019.

Tulokset julkaistaan viimeistään 19.12. Varasijoilta voidaan hyväksyä uusia opiskelijoita 30.12. asti.

Hakija näkee valinnan tulokset (myös varasijan) Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi valitulla on 5 vuorokautta aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan. Tuloksia ei julkaista muualla. Saat valinnasta myös sähköpostiisi viestin Opintopolusta (tarkistathan, että olet ilmoittanut oikean sähköpostiosoitteen, ettei postilaatikkosi ole täynnä tai viesti päätynyt roskapostiin). Tarkkaile valinta- ja varasijatarjouksia Oma Opintopolussa päivittäin. 

Millaiset pohjakoulutusvaatimukset polkuopintoihin on?

Näytä lisää
 • AMK-hakukohteissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan ne ovat avoimia kaikille. Hakukohteissa voi olla suosituksena aiempaa osaamista, kuten matemaattisia tai kielellisiä taitoja.
   
 • Master School -hakukohteissa hakijalla tulee olla suoritettuna alempi soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemus tulee olla suoritettuna vasta, kun opiskelija hakee tutkinto-opiskeluoikeutta Master School -koulutukseen avoimen väylän tai yhteishaun kautta.

Millä perusteella opiskelijat valitaan?

Näytä lisää

Valintaperusteet

Polkuopinnoissa on käytössä kaksi valintatapaa.

 • opiskelijan kirjoittama motivaatiolomake: sosionomi-,ensihoitaja-, media-alan ja Master School -polkuopinnot
 • arvonta: liiketalouden, tekniikan ja terveysalan polkuopinnot (mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja).

Hakukelpoisuuteen vaaditaan myös YKI-kielitesti, jos hakijan äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi. Hakukelpoisuuden antavan YKI-kielitestin taitotason tulee olla jokaisessa osiossa ja samalla testikerralla vähintään 3. Tarkista tarkemmat YKI-kielitestivaatimukset ja ohjeet todistuskopion toimittamiseen omasta osioistaan.

Muutoksenhaku opiskelijavalintaan

Oikaisuvaatimuksen tekeminen opiskelijavalinnasta koskee vain tutkinto-opiskelijoita. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoista ei voi tehdä oikaisupyyntöä.

YKI-kielitesti

Näytä lisää

Kielivaatimukset hakijoille, joiden äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi (YKI-kielitesti)

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, hakukelpoisuuteen vaaditaan kopio YKI-kielitestistä. Jos sinulla on näistä jompanakumpana suomi, ei YKI-kielitodistusta tarvitse toimittaa. Koulusivityskieli määrittyy peruskoulun tai lukion perusteella. Ammatillinen tutkinto ei määritä koulusivityskieltä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneen koulusivityskieli määrittyy peruskoulun äidinkielen oppimäärän mukaan.

Hakukelpoisuuteen vaaditussa YKI-kielitestissä kaikkien osioiden tulee olla vähintään tasoa 3 samalla testikerralla.

Todistuskopio toimitetaan liitteenä Opintopolussa osana hakemusta. sen tulee olla liitettynä hakemukseen hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli kopiota todistuksesta ei ole liitetty hakemukseen, hakemus hylätään.

Hakemus hylätään, jos jokin YKI-kielitestin osioista on taitotasolta alle 3. Et voi yhdistellä useamman testikerran testituloksia.

Seuraava YKI-kielitesti järjestetään 9.11., ja ilmoittautumisaika on 2.-30.9. Tarkista tarkemmat ja koepaikat YKI-kielitestin sivuilta.

YKI-kielitodistusta ei vaadita englanninkielisissä hakukohteissa.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn vaatimukset (SORA)

Näytä lisää

Tutustuthan terveydellisiin ja toimintakyvyn edellytyksiin ennen sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakemista. Muita Turun avoimen AMK:n polkuopintojen aloja nämä edellytykset eivät koske.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijoiden valitsemiseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä samoin kuin yhteishaussa. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Myös polkuopinnoissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakevalta kysytään hakulomakkeella seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?

Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi polkuopintoihin, on opiskelupaikka ehdollinen. Saat tällöin sähköpostitse pyynnön terveydentilaselvityksen ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon toimittamisesta. Näiden perusteella arvioidaan opiskelijaksi ottamisen kannalta terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Voit tulla hyväksytyksi opintoihin, jos terveydellinen este on poistettavissa kohtuullisin toimin.

Opiskelijalta voidaan pyytää rikostaustaotetta, jos opinnoissa tai harjoittelussa on tehtäviä, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. Tarvittaessa ammattikorkeakoulu voi pyytää myös opiskelijalta huumausainetestiä koskevan todistuksen. Näitä todistuksia ei pyydetään tarvittaessa erikseen.

Sosiaali- ja terveysalan terveydellisiin ja toimintakyvyllisiin vaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Opintopolun hakukohteissa tai ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Opintojen toteutus: päivätoteutus, monimuoto vai verkkototeutus

Näytä lisää

Polkuopinnot voivat olla joko päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksia. Näet Opintopolun hakukohteen tiedoista, miten opetus toteutetaan. AMK-polkuopinnot ovat laajuudeltaan 55-60 opintopistettä ja Master School -polkuopinnot noin 30 opintopistettä.

 • Päivätoteutukset: Päivätoteutuksen ryhmien mukana opiskelu tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Suurin osa koulutuksista on päivätoteutuksia. Lähiopetusta on tyypillisesti 2-4 arkipäivänä viikossa, mutta määrä vaihtelee koulutuksittain. Opiskelu koostuu myös aikataulutetusta projekti- ja ryhmätyöstä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opiskeluun on varattava viikossa noin 40 tuntia aikaa.
   
 • Monimuotototeutukset: Monimuotoryhmät opiskelevat joko muutamana arki-iltana viikossa tai 1-2 arkipäivänä viikossa/kuukaudessa koulutuksesta riippuen. Opiskelu sisältää myös aikataulutettua projekti- ja ryhmätyötä, mutta koostuu pääasiassa itsenäisestä opiskelusta runsaasti. Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella. Monimuotototeutukset ovat päätoimista opiskelua.
   
 • Verkkototeutuksen ryhmissä: Verkkototeutuksessa opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot koostuvat pääasiallisesti itsenäisestä opiskelusta. Opinnoissa on myös ohjattua opiskelua sekä ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa on viikoittaisia aikataulutettuja ryhmätapaamisia verkkoympäristössä. Opiskelu on mahdollista työn ohella. Verkkototeutukset ovat päätoimista opiskelua.

Master Schoolin polkuopinnot

Näytä lisää

Polkuopintoja voi suorittaa myös Turun AMK:n Master Schoolissa, josta opiskelija valmistuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Opintoja on tarjolla sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä koulutuksissa.

Hakukelpoisuus edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, ja tarkemmat tiedot löydät hakukohteittain Opintopolusta. Hakukelpoisuuteen ei vaadita työkokemusta, mutta alalle soveltuvan vähintään 36 kuukauden työkokemusedellytyksen tulee täyttyä, kun haet tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Polkuopinnot ovatkin oivallinen tapa aloittaa ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu kerryttäen samalla vaadittua työkokemusta.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu työelämässä oleville ja työn ohella suoritettaviksi. Opinnot käynnistyvät läsnäolopakollisilla lähiopetuspäivillä. Tämän jälkeen opinnoissa lähiopetusta on yleensä 2-3 päivää kuukaudessa, ja lähiopetuksessa on läsnäolopakko. Itsenäisellä opiskelulla on ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa merkittävä rooli.

Voit hakea opintoihin myös, vaikka et tällä hetkellä olisikaan työelämässä.

Työharjoittelu ja verkko-opinnot CampusOnlinessa

Näytä lisää

Polkuopiskelijana voit suorittaa myös työharjoittelun kaikilla aloilla.

Polkuopiskelija voi suorittaa myös maksuttomasti verkkokursseja CampusOnlinessa , jonka tarjonta kattaa satoja opintojaksoja eri ammattikorkeakouluista. CampusOnlinen suorituksia on tietyin edellytyksin mahdollista sisällyttää väylähaun opintopistekertymään.

Opintomaksut ja opiskelijaetuudet

Näytä lisää

Turun Avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200 € lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta eli opinnot maksavat 400 € vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200 € keväällä ja 200 € syksyllä).

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin, kuten KELA:n opintotukeen, opiskelijaterveydenhuoltoon tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijahintoihin.

 • Polkuopiskelijoille myönnetään oma ateriakortti, jolla saa alennusta osasta opiskelijaravintoloita: Unican ja Turun alueen Sodexon opiskelijaravintolat ja Sepänkadun Amica.
   
 • Polkuopiskelijat voivat hakea vihreää opiskelijakorttia, joka oikeuttaa lähes kaikkiin opiskelijakunta TUO:n etuuksiin.
   
 • Opiskelija-asunnoista vastaa Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS). Polkuopiskelijan on mahdollista hakea opiskelija-asuntoa, mutta lukuvuoden alussa elo-syyskuussa asuntoa ei ole mahdollista saada. Lisää tietoa opiskelija-asunnoista löydät osoitteesta tys.fi.
   
 • Syyslukukaudesta 2019 alkaen polkuopiskelijalla on mahdollisuus ostaa CampusSport liikuntapalveluiden käyttöoikeus. Lisää tietoa sivulta: www.campussport.fi

TE-toimiston vaatimat selvitykset polkuopinnoista

Näytä lisää

TE-toimisto saattaa pyytää opiskelijalta selvitystä opintojen päätoimisuudesta tai todistusta opiskeluajasta ja/tai suorituksista. Esitäytetyn TE-toimiston lomakkeen tai pyynnön opintosuoritusotteesta tai opiskelutodistuksesta voit lähettää Avoimen AMK:n toimistoon avoinamk[at]turkuamk.fi

Toimitamme todistukset skannattuna sähköpostiisi. Työttömyysetuudella opiskelemiseen liittyvät kysymykset on suunnattava TE-toimistoon. Turun ammattikorkeakoululla on lain mukaan velvollisuus vastata viranomaisen tietopyyntöihin esimerkiksi opintojasi koskien.

Polkuopintojen lopettaminen ja opiskelupaikan peruutus

Näytä lisää

Opiskelupaikan vastaanotettuaan opiskelija sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Maksuton peruutus on tehtävä hylkäämällä opiskelupaikka Opintopolussa ilmoitettuun opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen maksuton peruutus on mahdollista ainoastaan lääkärintodistuksella pitkäaikaisesta sairastumisesta. Tässä tapauksessa sairastumisen tulee estää opintoihin osallistuminen merkittävästi.

Mikäli joudut perumaan paikan sen vastaan otettuasi, veloitetaan lukukausimaksu joka tapauksessa. Välttyäksesi seuraavalta lukukausimaksulta, tulee sinun peruuttaa paikka tällä sivulla tai Messissä olevalla peruutuslomakkeella meneillään olevan lukukauden loppuun mennessä. Vain lomakkeen kautta tehty peruutus hyväksytään eli esimerkiksi ilmoitus opettajalle, opinto-ohjaajalle tai opintotoimistoon ei ole riittävä. Saat sähköpostitse viestin, kun eroamisesi on käsitelty.

TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksuttomaan peruutukseen! Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen polkuopintoihin hakemista.

Erolomakkeen täyttäminen edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla.

Jatko-ajan haku polkuopinnoille

Näytä lisää

Jatkoaikaa polkuopinnoille ei ole mahdollista hakea enää kevätlukukaudelle 2020 tai seuraaville lukukausille. Jos polkuopinnoissa kertynyt opintopistemäärä jää alle avoimen väylän haussa vaaditun 35 opintopisteen, voi opiskelija ilmoittautua avoimen AMK:n yksittäisille opintojaksoille. Opintojaksot ovat maksullisia.

Avoimen väylähaku - mitä polkuopintojen suorittamisen jälkeen?

Näytä lisää

Avoimen väylähaku on polkuopiskelijan reitti tutkinto-opiskelijaksi. Väylähaussa opiskelijat valitaan opintomenestyksen perusteella. Väylähaussa ei siis ole pääsykokeita tai haastatteluja. Voidaksesi hakea väylähaussa tulee sinun olla suorittanut polkuopinnot nimenomaan Turun AMK:n Avoimessa AMK:ssa. Haku AMK-kohteisiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa (marras- ja toukokuussa). Master School -haku sen sijaan on jatkuva. Mikäli tulet valituksi väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi, olet oikeutettu opintotukeen ja muihin opiskelijaetuuksiin. 

Huomioithan, että opiskelijanumerosi muuttuu, jos haet ja otat opiskelupaikan vastaan Avoimen AMK:n väylähaussa. Käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja sähköpostiosoitteesi säilyvät samoina.

Huom. Jos haluat hakea Turun AMK:n Avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla muuhun ammattikorkeakouluun, varmistathan hakukelpoisuusvaatimukset kyseisestä ammattikorkeakoulusta.