Sivu päivitetty 18.5.2015
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Koska fysioterapeuttina työskentelet sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessasi korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Roolisi ja asiantuntijuutesi muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi sinulta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Katso lisätiedot koulutuksesta Opintopolusta.

Valintakoe 2015

Näytä lisää

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=63023&name=DLFE-2903.pdf

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-33103.pdf

Elomaa, Leena & Mikkola, Hannele 2010. Näytön jäljillä. Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. (luvut 1,2,3,5 ja 6). Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. (5. uudistettu painos). http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161611.pdf

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-28516.pdf

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämistehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä toiminnallinen ryhmätilanne, jossa arvioidaan liikkeen hahmottamista ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Valintakoe on 1-3.6.2015. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ja siihen tulee erillinen kutsu.

Valintakokeeseen kutsuttujen tulee tuoda mukanaan omalla valokuvalla varustettu henkilötietolomake. Henkilötietolomakkeen voit ladata alta. Tuo tulostettu ja täytetty lomake mukanasi valintakokeeseen.

Henkilötietolomake (doc)