Sivu päivitetty 16.6.2016
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Koska fysioterapeuttina työskentelet sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessasi korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Roolisi ja asiantuntijuutesi muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi sinulta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Esivalintakoe ja valintakoe

Esivalintakoe 3.5.2016

Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen, valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 3.5.2016 ilman erillistä kutsua

Lue lisää esivalintakokeesta osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi 

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu kyseiselle sivustolle, ja tietoja ei päivitetä ammattikorkeakoulujen omille sivuille. Sivustolta löydät kaikki tarvittavat tiedot, kuten ennakkomateriaalin ja ohjeet, esivalintakokeeseen liittyen. Varsinaisen valintakokeen tiedot päivitetään tälle sivulle. 

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Valintakoe 6.-8.6.2016

Esivalintakokeen perusteella Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe on 6.-8.6.2016. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Kokeen sisältö ilmoitetaan tällä sivulla 1.3.2016.

Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) ) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8

Elomaa, Leena & Mikkola, Hannele 2010. Näytön jäljillä. Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. (luvut 1,2,3,5 ja 6). Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. (5. uudistettu painos). http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161611.pdf

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3457-3

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämistehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä toiminnallinen ryhmätilanne, jossa arvioidaan liikkeen hahmottamista ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Valintakoe järjestetään 6-8.6.2016. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Valintakoepäivää ei voi vaihtaa. Valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ja siihen tulee erillinen kutsu sähköpostilla. Muista tarkistaa myös roskaposti ja tarpeettomat -kansio.

Henkilötietolomake

Lataa tästä  henkilötietolomake  (pdf) ja ota se täytettynä mukaan valintakokeeseen.

 

Kysely kevään 2016 yhteishaussa opiskelemaan hakeneille

Kevään 2016 yhteishaun hakija! Auta meitä kehittämään markkinointiamme vastaamalla lyhyeen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/69C414739F810F40.par

Kysely on tarkoitettu kevään 2016 yhteishaussa Turun AMK:iin hakeneille ja siihen vastaaminen kestää n. 5-10 min. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset eivät vaikuta yhteishaun valintoihin.

Kiitos vastauksista ja onnea valintoihin!