Sivu päivitetty 16.9.2014
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjasto- ja tietopalveluala sopii ihmisistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja tiedonvälityksestä kiinnostuneille henkilöille. Alan ammattilainen osaa tukea asiakkaiden ja asiakasyhteisöjen tiedontarpeita, hän hallitsee tiedonhaun, informaation järjestämisen sekä kokoelmatyön menetelmät. Kirjasto- ja tietopalvelualan opinnoissa harjaannutaan myös kirjastopedagogisiin tehtäviin, joilla opiskelija saa valmiudet informaatiolukutaidon ohjaukseen.

Opinnoissa harjaannutaan myös tiimi- ja projektityöhön, sillä yhä useammin työnkuva liittyy projektiluonteisiin tehtäviin, joissa pyritään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittämään alaa ja ammattia. Alan tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat kirjastonhoitaja, informaatikko, tietopalvelusihteeri ja kirjastosihteeri.

HUOM! Syksyllä 2015 alkavan koulutuksen tiedot ja valintaperusteet päivitetään sivuille syys-lokakuussa 2014.