Sivu päivitetty 24.1.2014
Tradenomi, kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi, kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjasto- ja tietopalveluala sopii ihmisistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja tiedonvälityksestä kiinnostuneille henkilöille. Alan ammattilainen osaa tukea asiakkaiden ja asiakasyhteisöjen tiedontarpeita, hän hallitsee tiedonhaun, informaation järjestämisen sekä kokoelmatyön menetelmät. Kirjasto- ja tietopalvelualan opinnoissa harjaannutaan myös kirjastopedagogisiin tehtäviin, joilla opiskelija saa valmiudet informaatiolukutaidon ohjaukseen.

Opinnoissa harjaannutaan myös tiimi- ja projektityöhön, sillä yhä useammin työnkuva liittyy projektiluonteisiin tehtäviin, joissa pyritään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittämään alaa ja ammattia. Alan tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat kirjastonhoitaja, informaatikko, tietopalvelusihteeri ja kirjastosihteeri.

Valinnassa käytetään kulttuurialan pisteytystä.

Valintakoe

Näytä lisätietoja

Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomin tutkintoon johtavan koulutuksen kevään yhteishaun valintakoe järjestetään tiistaina 3.6.2014 klo 9-17 Turussa, ICT-talon tiloissa osoitteessa Joukahaisenkatu 3.  

Koe koostuu aineistopohjaisesta kirjallisesta tehtävästä, motivaatiokirjeestä sekä suullisesta osiosta joka tehdään ryhmissä. Valintakokeessa ei ole ennakkotehtävää eikä –aineistoa.

Valintakokeesta voi saada enintään 95 pistettä

  • kirjallinen osio 40 pistettä
  • motivaatiokirje 15 pistettä
  • suullinen osio 40 pistettä