Sivu päivitetty 3.5.2016
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet ohjata ja opettaa informaatiolukutaitoa. Alan ammattilainen keskittyy kuuntelemaan ja tunnistamaan erilaisia asiakasryhmiä sekä kehittämään palveluita, jotka pyrkivät vastaamaan muuttuviin ja moninaisiin tiedontarpeisiin. Opinnoissa opiskelija perehtyy tiedonhaun ja tiedon järjestämisen menetelmiin sekä syventyy ammattiin, jossa keskeistä on kyetä luovimaan sekä sähköisten että fyysisten aineistojen ja kokoelmien maailmassa. 

Alan ammattilaiselta odotetaan kykyä tarttua yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisäksi kaivataan näkemyksellisyyttä järjestää tapahtumia ja palveluita, jotka herättävät kiinnostusta organisaation toimintaa kohtaan. Kirjasto- ja tietopalvelualan toimijana sinun tulisi olla utelias ja toimelias, pyrkiä etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, uskaltaa verkostoitua moniammatillisesti ja -kulttuurisesti.

Tutkinto antaa kirjastoasetuksen 406/2013 mukaisen pätevyyden hakeutua yleisten kirjastojen tehtäviin.

Perusopinnoissa kehität kielellisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi sekä paneudut ammatin perusteisiin. Ammattiopinnot rakentuvat seitsemästä kokonaisuudesta, joissa syvennyt kirjasto- ja tietopalvelualan työmenetelmiin ja –välineisiin sekä teoriassa että käytännössä. Aktiivisen projektitoiminnan ansioista koulutus käy jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja opiskelijana pääset mukaan toimintaan ja keskusteluun. Rajat ylittävä toimeliaisuus tarjoaa sinulle kansainvälisiä opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojaan, sillä Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana kouluttajana väylän alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Lisäksi koulutus antaa valmiudet hakeutua informaatiotutkimuksen maisteriopintoihin, joita tarjoavat Åbo Akademi sekä Tampereen ja Oulun yliopistot.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Valintakoe

Kirjasto- ja tietopalvelualan valintakoe järjestetään ti 7.6.2016. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksen osalta Turun, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Kokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan kokeeseen. 

Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Valintakokeessa on kaksi osaa: haastattelu/ryhmähaastattelu (maks. 20 p.) sekä kirjallinen osa (maks. 20 p.). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kysely kevään 2016 yhteishaussa opiskelemaan hakeneille

Kevään 2016 yhteishaun hakija! Auta meitä kehittämään markkinointiamme vastaamalla lyhyeen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/69C414739F810F40.par

Kysely on tarkoitettu kevään 2016 yhteishaussa Turun AMK:iin hakeneille ja siihen vastaaminen kestää n. 5-10 min. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset eivät vaikuta yhteishaun valintoihin.

Kiitos vastauksista ja onnea valintoihin!