Sivu päivitetty 26.6.2015
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet ohjata ja opettaa informaatiolukutaitoa. Opinnoissa opiskelija perehtyy tiedonhaun ja tiedon järjestämisen menetelmiin sekä syventyy ammattiin, jossa keskeistä on kyetä luovimaan sekä sähköisten että fyysisten aineistojen ja kokoelmien maailmassa.

Alan ammattilainen keskittyy kuuntelemaan ja tunnistamaan erilaisia asiakasryhmiä sekä kehittämään palveluita, jotka pyrkivät vastaamaan muuttuviin ja moninaisiin tiedontarpeisiin. Alan ammattilaiselta odotetaan kykyä tarttua yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisäksi kaivataan näkemyksellisyyttä järjestää tapahtumia ja palveluita, jotka herättävät kiinnostusta organisaation toimintaa kohtaan. Kirjasto- ja tietopalvelualan toimijana sinun tulisi olla utelias ja toimelias, pyrkiä etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, uskaltaa verkostoitua moniammatillisesti ja -kulttuurisesti.

Tutkinto antaa kirjastoasetuksen 406/2013 mukaisen pätevyyden hakeutua yleisten kirjastojen tehtäviin.

Katso tarkemmat tiedot koulutuksesta Opintopolusta.