Sivu päivitetty 28.9.2015
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet ohjata ja opettaa informaatiolukutaitoa. Opinnoissa opiskelija perehtyy tiedonhaun ja tiedon järjestämisen menetelmiin sekä syventyy ammattiin, jossa keskeistä on kyetä luovimaan sekä sähköisten että fyysisten aineistojen ja kokoelmien maailmassa. Alan ammattilainen keskittyy kuuntelemaan ja tunnistamaan erilaisia asiakasryhmiä sekä kehittämään palveluita, jotka pyrkivät vastaamaan muuttuviin ja moninaisiin tiedontarpeisiin.

Alan ammattilaiselta odotetaan kykyä tarttua yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisäksi kaivataan näkemyksellisyyttä järjestää tapahtumia ja palveluita, jotka herättävät kiinnostusta organisaation toimintaa kohtaan. Kirjasto- ja tietopalvelualan toimijana sinun tulisi olla utelias ja toimelias, pyrkiä etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, uskaltaa verkostoitua moniammatillisesti ja -kulttuurisesti.

Tutkinto antaa kirjastoasetuksen 406/2013 mukaisen pätevyyden hakeutua yleisten kirjastojen tehtäviin.

Perusopinnoissa kehität kielellisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi sekä paneudut ammatin perusteisiin. Ammattiopinnot rakentuvat seitsemästä kokonaisuudesta, joissa syvennyt kirjasto- ja tietopalvelualan työmenetelmiin ja –välineisiin sekä teoriassa että käytännössä. Aktiivisen projektitoiminnan ansioista koulutus käy jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja opiskelijana pääset mukaan toimintaan ja keskusteluun. Rajat ylittävä toimeliaisuus tarjoaa sinulle kansainvälisiä opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojaan, sillä Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana kouluttajana väylän alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Lisäksi koulutus antaa valmiudet hakeutua informaatiotutkimuksen maisteriopintoihin, joita tarjoavat Åbo Akademi sekä Tampereen ja Oulun yliopistot.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä (linkki aukeaa lokakuussa 2015).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään kesäkuussa 2016. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksen osalta Turun, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Kokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan kokeeseen.