Sivu päivitetty 14.6.2019
Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen tavoitteena on kehittää kulttuurialan yrittäjyyden muotoja ja käytäntöjä. Kyseessä on ensimmäinen kulttuurialan Master-koulutus, jossa nimenomaan yrittäjyys on opintojen keskeinen sisältö. Koulutus antaa median, taiteen ja kulttuurin osaajille valmiudet kehittää omasta ammatillisesta ydinosaamisestaan ja luovista ideoistaan liiketoimintaa.

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille media-alan ja kulttuurialan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman yritystoiminnan käynnistämisestä tai kehittämisestä. Opiskelijalta ei kuitenkaan edellytetä yrityksen perustamista ennen opintoja tai opintojen aikana.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kolmen vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Lähipäivät 2019–2020 (alustavat päivämäärät, muutokset mahdollisia)

 • 2.–5.9.2019 
 • 8.–9.10.2019
 • 5.–6.11.2019
 • 3.–4.12 2019
 • 14.–15.1.2020
 • 4.–5.2.2020
 • 3.–4.3.2020
 • 7.–8.4.2020
 • 5.–6.5.2020
 • 2.–3.6.2020

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Koulutuksessa kehität omaa yrittäjäidentiteettiäsi ja liiketoimintakonseptiasi

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnoissa keskitytään erityisesti omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman yrittäjäidentiteetin kehittämiseen, toimintaympäristön muutosten analysointiin ja tulevaisuuden ennakointiin, sekä liiketoimintakonseptin käyttäjälähtöiseen kehittämiseen esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Tutkinto rakentuu seuraavista osista:

Media- ja kulttuuriyrittäjyys 20 op

 • Yrittäjäosaaminen ja -identiteetti 5 op
 • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op
 • Liiketoimintakonseptin asiakas- ja käyttäjälähtöinen kehittäminen 10 op

Opinnäytetyö 30 op

 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
 • Kehittämishanke 25 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnäytetöiden tavoitteena on opiskelijan oman yritystoiminnan kehittäminen. Tämä voi opiskelijan tilanteesta riippuen tarkoittaa esimerkiksi liikeidean, liiketoiminnan mahdollistavan tuote- tai palvelukonseptin tai prototyypin kehittämistä, uuden yritystoiminnan käynnistämistä, tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämistä valitulla osa-alueella. Opinnäytetyön kehittämishanke voi olla myös toimeksianto asiakkaalle.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksesta valmistuvalla on hyvät valmiudet työllistää itsensä yrittäjänä, sillä tunnistat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös perinteisen mediasektorin ja kulttuuri-instituutioiden ulkopuolella. Koulutuksen tarjoamasta vahvasta kehittäjäosaamisesta on hyötyä myös asiantuntijatehtävissä työsuhteessa toimiessa..

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on lisähaku 25.7. - 8.8.2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • hakuelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Lisähaku 2019

Lisähaun tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Lisäksi lisähaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisissa yhteishauissa. Lisähaussa on mukana sellaisia koulutuksia, mihin on jäänyt vapaita aloituspaikkoja kevään yhteishaussa.

Lisähaun aikataulu:

 • Hakuaika 25.7. - 8.8.2019. Hakuaika päättyy 8.8. klo 15.00. Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa, johon löydät linkin yläpuolelta. 
 • Ennakkotehtävä tulee palauttaa 8.8.2019 klo 15.00 mennessä. Ohjeet ennakkotehtävään löydät alta.
 • Valintakoehaastattelut järjestetään 19.8.2019. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävän ja hakemuksen perusteella.
 • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 22.8.2019
 • Opiskelu alkaa syyskuussa 2019 (ks. lähipäivät yllä). 

 

Ennakkotehtävä

Lisähaku alkaa 25.7., jolloin myös ennakkotehtävän palautuslinkki aukeaa. 

Ennakkotehtävä palautetaan 8.8.2019 klo 15 mennessä. Ohjeet palautuksesta annetaan ennakkotehtävän yhteydessä.

Ennakkotehtävän sisältämä portfolio osoittaa alakohtaisen työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä, lisähaku 2019 (pdf)

Projektipohja 2019 (pdf)  (Huom! Tallenna projektipohja omalle koneellesi ennen sen täyttämistä!)

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Lisähaun valintakoe on yksipäiväinen ja se on ma 19.8.2019. Valintakoe on yksilöhaastattelu.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 50 p. Valinnassa arvioidaan hakijan

 • opiskelumotivaatiota
 • olemassa olevaa ammattitaitoa ja kykyä esitellä sitä
 • olemassa olevia verkostoja
 • vuorovaikutus- ja opiskeluvalmiuksia
 • kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ja liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja.