Sivu päivitetty 16.11.2018
Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Monimuotokoulutus

Liiketalouden monimuotokoulutuksen tavoitteena on valmentaa monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työelämän kehittäjiä. Liiketalouden tradenomit sijoittuvat erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjiksi.

Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat asiakas-, talous-, työyhteisö- ja kansainvälisyysosaaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös työn ohessa. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (kaksi peräkkäistä arkipäivää, opetus päiväaikaan) ja suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna.

Osaamispolkuina liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi sekä taloushallinto

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin, joita ovat asiakasosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen sekä opiskellaan oman osaamispolun syventäviä opintoja. 

Syventävinä osaamispolkuina vuoden 2019 koulutuksessa ovat liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi sekä taloushallinto:

  • Liiketoiminnan kehittämisen opinnoissa syvennytään mm. ideoimaan ja suunnittelemaan asiakas- ja tulevaisuuslähtöisiä toimintaympäristöjä, hyödyntäen erilaisia liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä. Tarkasteltavat aiheet nousevat aidoista tilanteista mm. oman työn/organisaation/yrityksen tarpeista, joihin kehitetään käytäntöön vietäviä ratkaisuja.
  • Myynnin ja markkinoinnin osaamispolussa luodaan opiskelijalle hyvät valmiudet toimia vaativissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä sekä painotetaan yrityksille ja organisaatioille tehtävää myynti- ja markkinointityötä kannattavuuden, asiakaslähtöisyyden sekä ratkaisuhakuisuuden lisäksi.
  • Taloushallinnon osaamispolun opinnot antavat valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista.

Tutkintoon sisältyy lisäksi harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja ammatillista suuntautumista. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan ammatillista suuntautumista ja osaamispolkua.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoe on liiketalouden alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 22.5.2019 klo 12 alkaen. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat sähköpostitse. 

Valintakokeen ennakkoaineisto on nähtävillä tällä sivulla 18.4. - 22.5.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan uusimmalla kaudella tutustutaan aikuisopiskelija Tomin opiskelija-arkeen. Seuraa Tomin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: