Sivu päivitetty 10.6.2016
Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Salo)

Salo BisnesAkatemia – Erilainen tapa oppia!

Koulutus valmentaa Sinua yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan. Erikoistumisalueinasi ovat liiketalouden lisäksi moderni ICT, innovaatiotoiminta ja näiden rajapinnat.

Opiskelet BisnesAkatemiassa, Salossa, omassa tiimissäsi projekteja tekemällä. Opettajat toimivat oppimisen valmentajina ja tukevat tiimeissä tapahtuvaa yhteistä oppimista. Valmentajaopettajat ovat valmentavan oppimisen ja tiimityön ammattilaisia, jotka edustavat laajaa ja monipuolista liiketalouden ammattiosaamista.

BisnesAkatemiassa et erikoistu tai suuntaudu ennalta määriteltyihin osaamispolkuihin vaan Sinulla on mahdollisuus muokata tutkintosisältöä ja omaa henkilökohtaista oppimispolkuasi omien tarpeittesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Projektiesi sisällöt ja roolisi projektitiimeissä määrittelevät tutkinnon sisällön.

Ammattiopinnot on jaettu seuraaviin moduuleihin:

 • Yritystoiminta
 • Modern Marketing and Selling
 • Creating Business Value through ICT
 • Innovation and Project Management
 • Future Business and Systems

Jokaisesta moduulista opiskelet tietyn laajuuden, mutta tarkemman sisällön sovit yhdessä valmentajaopettajan kanssa siten, että se tukee omia ammattitoiveitasi.

Ensimmäinen vuosi (BisnesStartti):

 • tiimityötaitojen ja liiketoimintaosaamisen perusteiden oppiminen tapahtuu pienryhmissä oppimistehtävien avulla

Toisesta vuodesta eteenpäin (BisnesAkatemia):

 • perustetaan ja pyöritetään oikeaa yritystä, opiskelijoiden itsensä omistamaa osuuskuntaa.
 • oppiminen tapahtuu todellisen yritystoiminnan ja asiakasprojektien kautta, rinnalle luodaan tarvittaessa AMK-lähtöisiä caseja ja toimeksiantoja.
 • tiimi- ja projektitaidot opitaan käytännön kautta ja opiskelija löytää oman erityisosaamisalueen

Erilaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kautta opit myös nykytyöelämän ja tulevaisuuden työpaikkojen arvostamia taitoja, kuten tiimi-, projekti-, itsenäisen ajattelun- ja johtamisen taitoja. Työharjoittelu ja opinnäytetyö voidaan sitoa osuuskuntatyöhön ja omaan yritystoimintaasi. Läpi opiskelun kerättävä portfolio ja oppimissisältöjä tarkentava projektityöajanseuranta ovat olennainen osa henkilökohtaisen oppimisen ja osaamisen hallintaa. Valmistuttuasi saat tutkintotodistuksen liitteeksi kirjallisen kuvauksen rooleistasi, työnkuvastasi ja hankkimistasi osaamissisällöistä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi tradenomiksi valmistumisen jälkeen kolme vuotta alan työkokemusta, voit hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Turun AMK:ssa on tarjolla esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot:

 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
 • Master of Business Administration, International Business Management
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tradenomitutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja muiden korkeakoulujen maisteriopinnoissa. 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Valintakoe

Turun AMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe pidetään perjantaina 10.6.2016 klo 12-14. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka kutsuu hakijan kokeeseen.

Kysely kevään 2016 yhteishaussa opiskelemaan hakeneille

Kevään 2016 yhteishaun hakija! Auta meitä kehittämään markkinointiamme vastaamalla lyhyeen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/69C414739F810F40.par

Kysely on tarkoitettu kevään 2016 yhteishaussa Turun AMK:iin hakeneille ja siihen vastaaminen kestää n. 5-10 min. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset eivät vaikuta yhteishaun valintoihin.

Kiitos vastauksista ja onnea valintoihin!