Sivu päivitetty 14.6.2019
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Voit syventää osaamistasi kliinisessä asiantuntijuudessa, sosiaalialalla, terveyden edistämisessä tai sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim. AMK-tutkinnon, sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemuksen alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Se muodostuu henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syventävät opinnot tukevat asiantuntijaosaamistasi

Sosiaali- ja terveysalan Master-opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (ammatilliset opinnot 30 op + tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op), vapaasti valittavista opinnoista (10 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamistasi sekä opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemistä. Johtamis- ja kehittämisosaamista voit kehittää erilaisissa toimintaympäristöissä omat lähtökohtasi ja oppimistarpeesi huomioiden. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuutta.

Syventävissä ammatillisissa opinnoissa suuntaat opintojasi valitsemiisi sisältöihin. Opintojen sisällöllinen painotus valitaan hakuvaiheessa.

Vaihtoehdot ovat kevään 2019 yhteishaussa seuraavat:

  • kliininen asiantuntijuus (palliatiivinen hoitotyö)
  • kliininen asiantuntijuus (mielenterveys- ja päihdetyö)
  • sosiaaliala
  • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
  • terveyden edistäminen 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen. Voit tutustua koulutuksen oppimissuunnitelmiin Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa.

Yksi esimerkki Master-opinnäytetyöstä on alumnimme Johannan Naantalin terveyskeskukselle tekemä kehittämisprojekti, jossa kehitettiin työikäisten miesten liikuntaa: Kehittäminen poiki Kundeille toimintamallin

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää jopinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Master-tutkinto antaa saman pätevyyden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suoritat tutkinnon lisäksi pedagogiset opinnot. Moni koulutuksesta valmistunut onkin päätynyt uusiin työtehtäviin valmistumisensa jälkeen. Tutustu esimerkiksi YAMK-alumniemme Ninan, Tiinan ja Petterin tarinoihin:

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Jatkossa sosiaali- ja terveysalalla on tarjolla yhteishaussa Master-koulutukset erikseen jaoteltuina. Tutustu syksyn yhteishaun 2019 koulutustarjontaan. 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä. 

 

Kevään 2019 yhteishaku: valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakokeisiin kutsut.

Valintakoe järjestetään to 16.5.2019 klo 9-11 ICT-Cityssä (os. Joukahaisenkatu 3, Turku) luentosalissa Alpha B1047.

Pisteitä saa ennakkomateriaaliin pohjautuvasta kirjallisesta kokeesta. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivulla 4.3.2019.

Valintakoemateriaali

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:
  
Ahonen P. (toim) 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana Turun ammattikorkeakoulun raportteja 2 (osat 1 ja 2 – sivut 4-75).
Luettavissa: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522165961  

Health Innovation Network 2016. What is person-centred care and why it is important?.
Luettavissa https://healthinnovationnetwork.com/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf

Salonen K.; Eloranta S.; Hautala T. & Kinos S. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108
Luettavissa   http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522166487  

Valintakokeen pisteitys: valintakoe 100 p