Sivu päivitetty 2.2.2016
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Valmistuttuasi toimintaterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Erityisosaamisessasi keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen, asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adaptaatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Esivalintakoe ja valintakoe

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen, valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 3.5.2016 ilman erillistä kutsua

Lue lisää esivalintakokeesta osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi 

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu kyseiselle sivustolle, ja tietoja ei päivitetä ammattikorkeakoulujen omille sivuille. Sivustolta löydät kaikki tarvittavat tiedot, kuten ennakkomateriaalin ja ohjeet, esivalintakokeeseen liittyen. Varsinaisen valintakokeen tiedot päivitetään tälle sivulle. 

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Valintakoe

Esivalintakokeen perusteella Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe on 6.-7.6.2016. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Kokeen sisältö ilmoitetaan tällä sivulla 1.3.2016.

Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.