Sivu päivitetty 18.5.2015
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Valmistuttuasi toimintaterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Erityisosaamisessasi keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen, asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adaptaatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Katso tarkemmat tiedot koulutuksesta Opintopolusta.

Valintakoe 2015

Näytä lisää

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=63023&name=DLFE-2903.pdf

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-33103.pdf

Elomaa, Leena & Mikkola, Hannele 2010. Näytön jäljillä. Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. (luvut 1,2,3,5 ja 6). Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. (5. uudistettu painos). http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161611.pdf

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-28516.pdf

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämistehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä opettajan haastattelu.

Valintakoe on 2-3.6.2015. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ja siihen tulee erillinen kutsu.

Valintakokeeseen kutsuttujen tulee tuoda mukanaan omalla valokuvalla varustettu henkilötietolomake. Henkilötietolomakkeen voit ladata alta. Tuo tulostettu ja täytetty lomake mukanasi valintakokeeseen.

Henkilötietolomake (doc)