Sivu päivitetty 18.1.2017
Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuvan Master-koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT-alan, kemiantekniikan ja liiketalouden osaamisalueisiin. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä.

Tutkimusryhmäopintoina suoritettava koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut tardenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Master-koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto ja olet kerryttänyt kolme vuotta alan työkokemusta (ks. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Lisätietoja tutkimusryhmistämme ja niiden vahvuusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät.  Tutkimusryhmien vetäjiltä voit suoraan tiedustella tarkemmin ryhmien toiminnasta ja painopisteistä.

Opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. Tradenomi (ylempi AMK) -opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 50 op ja vapaasti valittavia opintoja 10 op sekä 30 op laajuisen opinnäytetyön.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia, joka kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 2.1.-31.5.2019.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa: Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/282/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Tekniikan ja liiketalouden tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle oikea ryhmä löytyy.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä