Sivu päivitetty 1.4.2014
sairaanhoitaja

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintaperusteet, nuorten koulutus

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:

 1. Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella.
 2. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe.

 

Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

Koulumenestys 30 pistettä
Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä
Valintakoe    65 pistettä
Yhteensä        100 pistettä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset ja bioanalyytikon koulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä  ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyt lisäselvitykset terveydentilasta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa, jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja tai bioanalyytikon koulutukseen opiskelijaksi valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella tai muuhun terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.

Koulumenestys

Näytä lisää

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

Aylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai
B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai
C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään.

A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus

Arvosanat

 L/E

 M

 C

 B

 A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras kieli (pitkä tai lyhyt)

5

4

3

2

1

Matematiikka* tai
paras reaaliaineiden kokeista 
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

*bioanalytiikan, hammastekniikan, optometrian sekä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmiin hakevilla kuitenkin aina matematiikka

Lukion päättötodistuksen

keskiarvo ≥ 8,00 ≥ 7,50  ≥ 7,00  ≥ 6,50  ≥ 6,00
Pisteet 15 13 11 8 4

 

B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta.

Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

Tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen päivään mennessä.

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo

Asteikko 1-3

Asteikko 1-5

Asteikko 4-10

Koulumenestyspisteet

≥ 2,67

≥ 4,50

≥ 9,00

30

≥ 2,50 ≥ 4,25 ≥ 8,75 26
≥ 2,33 ≥ 4,00 ≥ 8,50 24
≥ 2,17 ≥ 3,75 ≥ 8,25 22
≥ 2,00 ≥ 3,50 ≥ 8,00 20
≥ 1,88 ≥ 3,25 ≥ 7,75 18
≥ 1,75 ≥ 3,00 ≥ 7,50 16
≥ 1,63 ≥ 2,75 ≥ 7,25 14
≥ 1,50 ≥ 2,50 ≥ 7,00 12
≥ 1,38 ≥ 2,25 ≥ 6,75 10
≥ 1,25 ≥ 2,00 ≥ 6,50 8
≥ 1,13 ≥ 1,75 ≥ 6,25 6
≥ 1,00 ≥ 1,50 ≥ 6,00 4
  < 1,50 < 6,00 0

 

C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus

Arvosanat

L/E

 M

 C

 B

 A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras kieli (pitkä tai lyhyt)

5

4

3

2

1

Matematiikka* tai
paras reaaliaineiden kokeista 
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

*bioanalytiikan, hammastekniikan, optometrian sekä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmiin hakevilla kuitenkin aina matematiikka

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo

1-3

≥ 2,33

≥ 2,00

≥ 1,75

≥ 1,50

≥ 1,25

1-5

≥ 4,00

≥ 3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

4-10

≥ 8,50

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

Pisteet

15

13

11

8

4

 

Ensimmäinen hakutoive

Näytä lisää

Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

Valintakoe

Näytä lisää

Valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Hakijat valitaan kokeeseen koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota (30 pistettä), sosiaalisia valmiuksia (15 pistettä) ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia (20 pistettä). Valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava hyväksytty tulos.  Valintakoe voi sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, sekä yksilö- ja /tai ryhmätehtäviä. Ryhmä- ja yksilötehtävät voivat sisältää erilaisia osioita: esimerkiksi haastattelun, ryhmätilanteen, toiminnallisen ryhmäkokeen, psykologisen henkilöarvioinnin, aineistokokeen, kielikokeen tai kirjallisen kokeen.Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Tehtävän ohjeistus on ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat Ammattikorkeakoulujen valintaoppaassa ja omissa Hakijan oppaissaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 20 pistettä.

Valintakokeeseen valmistava tehtävä

Voit valmistautua valintakokeeseen pohtimalla seuraavia asioita:

 • Miksi haet sosiaali- ja terveysalalle?
 • Mitä merkitystä koulutuksellasi, työkokemuksellasi tai harrastuksillasi on alalle hakeutumisessa?
 • Miksi haet opiskelemaan juuri nyt?
 • Mitä vahvuuksia sinulla on sosiaali- ja terveysalalle?
 • Millainen oppija olet?

Valintakoekutsun mukana sinulle postitetaan lomake, johon henkilökohtaisten tietojesi ohella kirjaat ajatuksesi edellä olevista asioista. Lomake tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Mikäli lomaketta ei palauteta, valintakoetuloksesta vähennetään kolme pistettä.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintakoeryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin saamaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin (tulos voi vaihdella koulutusten vaatimusten mukaisesti) valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa. Luettelo valintayhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista   .

Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttaa myös SORA- lain edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä.

 1. valintakoeryhmä

 • Bioanalyytikko
 • Bioanalytiker
 • Ensihoitaja
 • Förstavårdare
 • Hammasteknikko
 • Sairaanhoitaja
 • Sjukskötare
 • Terveydenhoitaja
 • Hälsovårdare
 • Kätilö
 • Barnmorska
 • Optometri
 • Optometrist
 • Röntgenhoitaja
 • Röntgenskötare
 • Suuhygienisti
 • Munhygienist

 2. valintakoeryhmä

 • Apuvälineteknikko
 • Fysioterapeutti
 • Fysioterapaut
 • Jalkaterapeutti
 • Fotterapeut
 • Naprapaatti
 • Osteopaatti
 • Osteopat
 • Toimintaterapeutti
 • Ergoterapeut

 3. valintakoeryhmä

 • Sosionomi
 • Socionom

 4. valintakoeryhmä

 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Geronomi

5. valintakoeryhmä

 • Estenomi
 • Estenom

Hakijan terveydentila

Näytä lisää

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

 • Bioanalytiikko-koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.