Sivu päivitetty 17.4.2019
Avaimet työhyvinvointiin

Avaimet työhyvinvointiin

Työhyvinvointiin panostaminen on investointi tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Suunnitelmallisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan ylläpitää ja parantaa ihmisten työkykyä, työuria, viihtyvyyttä ja työmotivaatiota, millä on oma merkityksensä liiketoimintaan ja tuloksellisuuteen. Haluatko olla kehittämässä työpaikkaa, joka on tuottava ja jossa voidaan kokea työn iloa ja onnistumista?

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon liittyvä tarjonta Turun AMK:ssa:

Työsuhteen alussa ja aikana

• Aivoterveyden edistäminen
• Ajanhallinta
• Arvot, asenteet ja motivaatio
• Elämänhallinta
• Itsensä johtaminen
• Rekrytointi
• Perehdyttäminen
• Henkilöstön kehittämis- ja arviointipalvelut
• Liikunnan, levon ja ravinnon tasapaino osana työkykyä
• Terveelliset elämäntavat työkyvyn ylläpitämisessä
• Mindfullness hyvinvoinnin tukena
• Moninaisuus ja erilaisuus työyhteisössä
• Tehokkaat palaverikäytännöt
• Puheeksiottaminen ja ristiriitatilanteiden hallinta
• Työnohjaus
• Työergonomia
• Työturvallisuus
• Työyhteisötaidot
• Uudistuminen ja työkulttuurin kehittäminen
• Voi hyvin taiteen avulla
• Vuorovaikutustaidot

 

Työsuhteen päättyessä

Näytä lisää

• Ura- ja työnohjaus
• Mentorointi
• Hiljaisen tiedon hyödyntäminen
• Lähtöhaastattelut ja -kyselyt

Kysy lisätietoa:
Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
p. 050 5985 822, sinikka.leino@turkuamk.fi

Koko koulutustarjontamme osoitteessa:
turkuamk.fi/yrityspalvelut