Sivu päivitetty 17.4.2019
Besser verkaufen

Besser verkaufen

Valmennusta B2B-myyntityöhön Saksan markkinoilla

Pätevöidy myymään Saksan markkinoilla

Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien myyntitaitoja vastaamaan tämän päivän odotuksia ammattimaisesta B2B-myyntityöstä. Osallistujat sisäistävät B2B-myyntiprosessissa tarvittavat tiedot ja taidot sekä pystyvät käyttämään eri tilanteisiin sopivia myyntimalleja.

Myyntitaitojen lisäksi syvennetään Saksan markkinoilla tarvittavia kommunikointi- ja kulttuuritaitoja.Valmennuksessa hyödynnetään viimeisempiä myynnin tutkimuksia, testattuja oppimismenetelmiä sekä vankkaa osaamista myyntityöstä Saksan markkinoilla.
Valmennus toteutetaan pääosin suomeksi, oppimateriaali saksaksi ja englanniksi

Keskeinen sisältö

• Myyntiosaaminen ja myyntiprosessin vaiheet (uusasiakashankinta, myyntikeskustelun avaus, 
  tarvekartoitus, ratkaisun esittäminen, asiakkaan lisäkysymysten ja vastaväitteiden käsittely, 
  neuvottelut sekä kaupan päättäminen ja sitoumuksen saaminen)
• Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
• Arvonluonnin mahdollisuudet asiakassuhteen eri vaihessa
• Käytännön myyntivalmennus
• Myynnin johtaminen (keskeiset myynnin johtamisen prosessit ja menetelmät)
• Saksan myyntikulttuuri

Opetusmenetelmät
Asiantuntija-alustukset, pari- ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Teoreettiset myyntitaidot viedään käytäntöön ostaja-myyjäroolipelinä. Niissä osallistujat harjaantuvat käymään myyntikeskustelun vaiheittain läpi

Aika
Koulutukseen voi ilmoittautua ennakkoon oheisen Lyyti-linkin kautta. Koulutuksen tarkka alkamisajankohta ilmoitetaan, kun koossa on riittävän suuri ryhmä (vähintään 10 osallistujaa).


Paikka
Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, Turku

Valmentajat
Yliopettaja, emeritus, KTT Pentti Korpela ja yliopettaja,
FT Timo Holopainen

Kohderyhmä

B2B-myyjät, myyntipäälliköt, projekti- ja tuotekehitysinsinöörit sekä asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt. Ryhmän koko 12–24 henkilöä.