Sivu päivitetty 3.1.2017
Besser verkaufen

Besser verkaufen

Valmennusta B2B-myyntityöhön Saksan markkinoilla

Pätevöidy myymään Saksan markkinoilla

 

Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien myyntitaitoja vastaamaan tämän päivän odotuksia ammattimaisesta B2B-myyntityöstä. Osallistujat sisäistävät B2B-myyntiprosessissa tarvittavat tiedot ja taidot sekä pystyvät käyttämään eri tilanteisiin sopivia myyntimalleja.

Myyntitaitojen lisäksi syvennetään Saksan markkinoilla tarvittavia kommunikointi- ja kulttuuritaitoja.Valmennuksessa hyödynnetään viimeisempiä myynnin tutkimuksia, testattuja oppimismenetelmiä sekä vankkaa osaamista myyntityöstä Saksan markkinoilla.
Valmennus toteutetaan pääosin suomeksi, oppimateriaali saksaksi ja englanniksi

Keskeinen sisältö

• Myyntiosaaminen ja myyntiprosessin vaiheet (uusasiakashankinta, myyntikeskustelun avaus, 
  tarvekartoitus, ratkaisun esittäminen, asiakkaan lisäkysymysten ja vastaväitteiden käsittely, 
  neuvottelut sekä kaupan päättäminen ja sitoumuksen saaminen)
• Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
• Arvonluonnin mahdollisuudet asiakassuhteen eri vaihessa
• Käytännön myyntivalmennus
• Myynnin johtaminen (keskeiset myynnin johtamisen prosessit ja menetelmät)
• Saksan myyntikulttuuri

Opetusmenetelmät
Asiantuntija-alustukset, pari- ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Teoreettiset myyntitaidot viedään käytäntöön ostaja-myyjäroolipelinä. Niissä osallistujat harjaantuvat käymään myyntikeskustelun vaiheittain läpi

Aika
Tiistaisin 31.01. - 28.03.2017 välisenä aikana klo 16 - 19.


Paikka
Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, Turku

Valmentajat
Yliopettaja, emeritus, KTT Pentti Korpela ja yliopettaja,
FT Timo Holopainen

 

Besser verkaufen esite

 

 

 

 

 

 

 

Kohderyhmä

Näytä lisää

B2B-myyjät, myyntipäälliköt, projekti- ja tuotekehitysinsinöörit sekä asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt. Ryhmän koko 12–24 henkilöä