Sivu päivitetty 17.4.2019
Mentoroinnilla uutta suuntaa

Mentoroinnilla uutta suuntaa

Löydä yrityksesi hyödyntämättömät voimavarat mentorin avulla. Mentorointi auttaa luomaan uusia innovaatioita ja parantamaan yrityksen ja yksilön menestymisen edellytyksiä.

Uusia näkökulmia liiketoimintaan

Yrittäjillä ja yrityksillä on paljon hyödyntämättömiä voimavaroja, joita käyttöön ottamalla tulokset paranevat. Yritysmentorin käyttäminen on tuore ja tehokas tapa haastaa ajatuksia, ja saada itsestään ja yrityksestään entistä enemmän irti. Mentorilta saa myös tukea muutosten suunnitteluun ja toteutukseen tai aivan uusien asioiden luomiseen.
Kaipaatko uutta virtaa yritystoiminnallesi?

Tavoitteet
Mentorointiprosessiin osallistuminen tarjoaa uuden työkalun yrittäjille ja yrityksille. Yrittäjä/johtaja saa uuden kumppanin.Toimintaa voidaan kehittää keskustellen, kuunnellen ja
kokeillen vankan yrityskokemuksen omaavan henkilön kulkiessa rinnalla. Hiljainen tieto saadaan aktiiviseen käyttöön.

Hyödyt

Näytä lisää

Hyödyt
• Auttaa yksilöitä tunnistamaan omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan
• Lisää työintoa
• Kasvattaa tervettä itseluottamusta ja rohkeutta
• Kasvattaa ammatillisen osaamista ja kokonaistietämystä
• Tukee yrittäjyyttä ja omavastuisuutta
• Kehittää nykyaikaisia ja monipuolisia vaikuttamisja johtamistaitoja
• Auttaa yrittäjää/johtajaa löytämään omat vahvuutensa, heikkoutensa ja käyttämättömät    resurssinsa
• Verkostojen laajentuminen

Esimerkkejä
• Liikeidean arviointi
• Strategiat, liiketoimintasuunnitelma
• Markkinointi, myynti ja asiakkuuksien kehittäminen
• Oman johtajuuden kehittäminen
• Digitaalinen liiketoiminta
• ERP osana liiketoimintaa
• Arvonluonti ICT-yhteiskunnassa – teollinen internet
• Innovointityökalujen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
• Tuloksellinen toiminta ja menestys pitkällä aikavälillä
• Yrityksen suunta (vision ja ydinosaamisen täsmentäminen) toimintaympäristön  muutoksessa


Mentorointiohjelma laaditaan asiakkaan tarpeen mukaan. Kysymys voi olla yksittäisestä tapaamisesta tai tavoitteellisesta pidemmästä mentorointiohjelmasta. Mentoreina toimivat
Turun ammattikorkeakoulun eri alojen asiantuntijat.