Sivu päivitetty 17.4.2019
Työsuhdejuridiikka

Työsuhdejuridiikka

 

Esimies työsuhdejuridiikan karikoissa

Tuntevatko organisaatiosi esimiehet vastuunsa työnantajan edustajana ja esimiehenä? Onko organisaatiosi esimiehillä tarvetta syventää ymmärrystään esimiehen juridisen roolin merkityksestä arjessa? Mitkä eri normit vaikuttavat työsuhteessa ja mitä esimiehen pitäisi ymmärtää niistä? Onko esimiehillä sormi mennyt suuhun uusien lakien ja asetuste tulkinnassa? Olisiko taas aika päivittää organisaatiosi esimiesten tiedoti työlainsäädännöstä? Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesti räätälöidystä käytännönläheisestä valmennuksesta.

Aika

Sopimuksen mukaan

Kohderyhmä

Lähiesimiehet

Tavoitteet ja hyödyt

Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa esimiehen juridisiin pulmapaikkoihin, osallistujat ymmärtävät työoikeuden ja hyvän johtamisen välisen yhteyden.

Keskeiset teemat

- Esimiehen rooli työnantajan edustajana

- Työnantajan direktio-oikeus

- Työsopimus, työsopimuksen ehdot, työehtosopimus

- Työsuhteen purku ja sen päättymiseen liittyvät asiat

- Irtisanominen (irtisanomismenettelyt)

- Työtodistukseen liittyvät seikat

- Sairauspoissaolot ja lääkärintodistukset

- Kilpailukieltosopimukset ja salassapitosopimukset

- Työntekijän yksityisyyden suoja

- Mitä työntekijä voi kirjoittaa työtehtävistään ja työnantajastaan sosiaalisessa mediassa

- Tosielämän case-esimerkeillä havainnollistetut neuvot esimiehen juridisiin pulmapaikkoihin

Aiheita käydään läpi käytännönläheisten esimerkkien kautta.

Esite (pdf)