Sivu päivitetty 17.4.2019
Akuuttitilanteiden hallinta hoitotyössä

Akuuttitilanteiden hallinta hoitotyössä

Mikä on työyhteisönne toimintavalmius, jos asiakkaan vointi heikkenee äkillisesti?

Toteutuuko asiakkaan muuttuneen tilan tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen jatkohoitoon lähettäminen laadukkaasti ja yhtenäisesti?

Kehitä akuuttien tilanteiden vaatimaa laaja-alaista osaamista tehokkaasti ja turvallisesti, yhdessä työtovereiden kanssa. Työyhteisön tarpeiden mukaan suunniteltu koulutus tarjoaa uusinta teoriatietoa ja uusia ajatuksia akuuttityöhön sekä mahdollisuuden soveltaa opittua todentuntuisesti käytäntöön simulaation avulla.

Tavoitteena on selkiyttää työyhteisön toimintakäytänteitä akuuttitilanteissa ja tukea tehokasta raportointia ja tiedonkulkua. Koulutus syventää akuuttien tilanteiden hallinnassa tarvittavaa osaamista koskien potilaan tutkimista, johtopäätösten tekoa ja tilannekohtaisen toimintasuunnitelman tekoa.

Koulutus sopii sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lähihoitajille, jotka työskentelevät esimerkiksi perusterveydenhuollossa, koti- ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

Sisältö

Näytä lisää

Koulutuksen sisältö kootaan esimerkiksi seuraavista teemoista

  • Mikä Väinöä vaivaa? Potilaan systemaattinen tutkiminen ABCDE -mallin mukaan
  • Oman työyhteisön konsultaatio- ja lähetekäytännöt, tiedonkulun turvaaminen jatkohoitoon lähetettäessä
  • Oman työyhteisön raportointikäytännöt; miten raportoin työtoverille, lääkärille, toisen hoitolaitoksen tai ensihoidon henkilöstölle?
  • ISBAR – malli raportointiin ja tiedonkulun turvaamiseen
  • Äkillinen voinnin heikkeneminen, esim. tajuttomuus, kouristelu, rintakipu, sekavuus, aggressiivisuus – miten toimin, hoidan ja lääkitsen?
  • Odottamaton kuolemantapaus, omaisten kohtaaminen, tilanteen hallinta.

Toteutus

Näytä lisää

Koulutuksella tavoiteltu osaaminen tarkennetaan yhdessä tilaajan kanssa.
Kokonaisuus sisältää teoriaopetusta sekä osallistujien omaan työhön perustuvia simulaatioharjoituksia.

Koulutus pidetään joko työyhteisön omissa tiloissa, jolloin simulaatio voidaan toteuttaa aidossa hoitoympäristössä (esim. potilashuoneessa), tai Turun AMK:n toimipisteissä.

Suositeltava ryhmäkoko on enintään 15 osallistujaa, ja koulutuksen kesto vähintään kaksi päivää.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!