Sivu päivitetty 17.4.2019
Kieltenopetusta verkossa

Kieltenopetusta verkossa

Muuttuvat monikulttuuriset toimintaympäristöt tuovat meille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia opettamiseen. Tule mukaan luomaan uudenlaista monimuotoista kielenopetusta!


Eloa ja iloa monimuotoiseen kieltenopetukseen -täydennyskoulutuksia toteutetaan kolmella eri tasolla:

Taso 1 (2op) tavoitteena on motivoida, innostaa ja tutustuttaa kieltenopetukseen verkossa.

Taso 2 (5op) tavoitteena on, että osallistuja osaa tuottaa omaan opetukseen verkossa toteutettavia opintojaksoja/moduuleja, joissa työelämäläheisyys, osallistavuus ja yhteisöllisyys korostuvat. Tasolla 2 on mahdollista suorittaa kansainvälinen Eurolta-Eurovolt -diplomi (aikuiskoulutuksessa toimiville kieltenopettajille).

Taso 3 (3op) tavoitteena on kehittää jo kokeneiden verkko-opettajien osaamista kansainvälisessä koulutuksessa. Koulutus perustuu osallistujien oman osaamisen jakamiseen ja uuteen tutkimustietoon, tavoitteena innovaatioita kieltenopetukseen.

Kenelle?

Koulutus toteutetaan ryhmälle, jonka koko on vähintään 10 henkilöä

Miksi kannattaa osallistua?

• Saat lisää pedagogista osaamista kieltenopetukseen verkossa
• Valmistat tehtäviä ja kokonaisuuksia omaan opetukseesi verkossa
• Saat tukea, palautetta ja uusia lähestymistapoja
• Verkostoidut muiden asiantuntijoiden kanssa

Koulutus toteutuu yhteisöllisesti ja vuorovaikutteisesti. Osallistujat motivoituvat asiantuntijuuden rakentamiseen ja jakamiseen. Koulutus on työelämälähtöistä ja soveltuu sekä pätevöityneille opettajille sekä niille, joilta virallinen pätevyys puuttuu.