Sivu päivitetty 17.4.2019
Esimiestaitojen kehittäminen

Esimiestaitojen kehittäminen

Esimies on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä esimiestyö on kriittinen menestystekijä yritykselle. Esimiehenä toimiminen on ammatti ja esimiestaitojen kehittäminen on valinta. Turun AMK tarjoaa erilaisia esimiestyön kehittämisen kokonaisuuksia.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö houkuttelee osaajia organisaatioon ja sitouttaa henkilöstöä tavoitteisiin. Siksi esimiehen tietojen, taitojen ja hyvinvoinnin kehittäminen hyödyttää organisaatiota kokonaisvaltaisesti.

Suunnitellaanko sinulle sopiva koulutus? Ota yhteyttä!
 

Sisältö

Näytä lisää

Esimiestyö ammattina

 • Asiantuntijasta esimies
• Esimiehen roolit
• Valmentava esimiestoiminta
• Tiimit ja ryhmädynamiikka
• Esimies rekrytoijana
• Esimies perehdyttäjänä
• Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

 Esimies ja viestintä

• Esimiehen vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
• Sosiaalinen media esimiestyössä
• Moninaisuuden johtaminen
• Tulokselliset palaverikäytännöt
• Palautteen antaminen johtamisen välineenä

* Hankalat ja haastavat tilanteet esimiestyössä

• Innovatiivisen verkoston hyödyntäminen

* Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri - miten se saadaan aikaan?

Esimies toiminnan ohjaajana

 • Lean-filosofia ja periaatteet johtamisessa
 • Strategian ja tavoitteiden toimeenpano
 • Henkilöstöjohtaminen esimiehen arjessa
 • Esimiehen talousosaminen
 • Töiden organisointi ja vastuuttaminen
 • Muutoksessa johtaminen
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
 • Prosessien kehittäminen
 • Laadun kehittäminen
 • Projektien johtaminen
 • Esimiehen työsuhdejuridiikka

Työskentelymenetelmät

Näytä lisää

Menetelmämme ovat valmentavia, oppimaan ohjaavia ja käytännönläheisiä. Niitä ovat mm. osallistavat työpajat, ryhmäcoaching ja asiantuntija-alustukset.

Arviointimenetelmät

Näytä lisää

Käytämme mm. haastatteluja, kyselyitä, Thomas-analyysia ja 360 asteen arviointia.